Arkivnyhed - kan være forældet

Ny strategi for socialpsykiatri på vej

25.06.2013
Socialudvalget godkendte i går de fokusområder, som skal danne rammerne for Socialforvaltningens nye strategi for socialpsykiatrien.

Politikerne er enige om, at syv følgende fokusområder skal indgå i Socialforvaltningens strategiske indsats for borgere med sindslidelse:

 

  1. Tidlig indsats 
  2. Styrket beskæftigelsesindsats 
  3. Bedre samarbejde med netværk og pårørende 
  4. Udvikling af tilbudsviften 
  5. En kultur med håb og udvikling for den enkelte 
  6. En mere vidensbaseret indsats 
  7. Samarbejde med behandlingspsykiatrien

 

I takt med at flere og flere mennesker med sindslidelse henvises til ambulant behandling, vokser behovet for kommunal behandling og støtte. Derfor sætter strategien fokus på forebyggelse. Det handler bl.a. om at gå nye veje og undersøge, hvordan velfærdsteknologi og samarbejde med pårørende og netværk kan hjælpe den enkelte til et trygt liv i egen bolig.

 

Det andet spor i strategien sætter fokus på psykosociale rehabilitering. Det handler bl.a. om at fremme en kultur, der er præget af tro på, at en psykiatrisk diagnose ikke er lig med en kronisk tilstand, om at hjælpe borgere med sindslidelse i at få og fastholde arbejde og om at styrke støtten til borgere i egen bolig.

 

Med afsæt i de syv fokusområder arbejder Socialforvaltningen nu videre med at beskrive de konkrete aktiviteter i den nye strategi for socialpsykiatri. Første udkast sendes ud til intern høring i efteråret. I begyndelsen af 2014 bliver strategien forelagt Socialudvalget.