Arkivnyhed - kan være forældet

Ny stor byudviklingsstrategi: Tingbjerg-Husum skal danne rammen om det gode liv

25.06.2015
Ny, stor byudviklingsstrategi skal forbedre bydelen Tingbjerg-Husum.

 

Tingbjerg er historien om en drøm. Drømmen om det gode liv i moderne boliger tæt på travle København. Men isolation fra de omkringliggende bydele, mange beboere med behov for hjælp og en del kriminalitet har i mange år givet Tingbjerg og Husum Nord et dårligt ry. Det skal en ny, stor byudviklingsstrategi lave om på. 

-    Tingbjerg-Husum er et fantastisk byområde, som gennem de sidste fem år har været inde i en positiv udvikling. Kriminaliteten er faldet, trygheden er steget og vi ser også en positiv udvikling i beboersammensætningen. Det skal vi holde fast i og bygge videre på, siger overborgmester i København, Frank Jensen.

I efteråret 2014 indgik Københavns Kommune en ny samarbejdsaftale med de to store boligorganisationer i området, SAB og fsb. Aftalen er startskud til et turn-around for Tingbjerg-Husum og danner rammen for en ny, stor byudviklingsstrategi. Den tager bl.a. fat i en ny og bedre infrastruktur, som skal åbne området og binde bydelen bedre sammen med resten af København. Den lægger op til at skabe nye byrum, der skal øge liv og trygheden i området. Den skønne natur på Vestvolden skal genoprettes og på længere sigt skal der bygges mange nye boliger af forskellige typer og med forskellige ejerforhold, så man får en blandet og varieret bydel. 

Tingbjerg-Husum skal ikke længere være et so¬cialt udsat bolig¬område, men en grøn, aktiv og åben boligby, der kombinerer det bedste fra forstaden med det bedste fra byen. 

Organisationsformand for boligorganisationen SAB, John Bøgelund Sørensen, glæder sig over samarbejdet:

-    Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Københavns Kommune om at fastholde Tingbjergs kvaliteter, åbne bydelen og udvikle institutioner og boliger, udtaler John Bøgelund Sørensen.

Også hos boligorganisationen fsb ser formanden for organisations¬bestyrelsen Birthe Qasem positivt på planerne om et fornyet Tingbjerg-Husum:

-    Vi har længe ønsket, at der bliver skabt en fysisk forandring i Tingbjerg. Særligt af de områder der efterhånden ser triste ud, og som ikke lever op til den standard, der burde være gældende i 2015 og årene herefter. Det kan vi ikke gøre alene, så vi er glade for samarbejdet, hvor ikke mindst ændring af de trafikale forhold kommer til at få meget stor betydning. Når Tingbjerg bliver en del af byen og byen en del af Tingbjerg, så er der store muligheder for positive forandringer, siger Birthe Qasem.

Planerne for den omfattende byudvikling af Tingbjerg-Husum er nu i politisk behandling i Københavns Kommune. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation skal tage stilling til et samlet forslag på Borgerrepræsentationens møde den 27. august 2015.

 

Kontakt til:
-    Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund: 3147 9497
-    Formand for SAB, John Bøgelund Sørensen på telefon 6122 2508
-    Formand for fsb, Birthe Qasem på telefon 3284 1485

 

Læs mere og se illustrationen her