Arkivnyhed - kan være forældet

Ny rapport ser på kvaliteten i københavnske dagtilbud

15.05.2017
Ny kvalitetsrapport om Københavns dagtilbud for de 0-5-årige beskriver udvikling og kvalitet i det pædagogiske arbejde på en række områder.

Københavns Kommune har netop udgivet sin første rapport om kvalitet i de københavnske dagtilbud på 0-5 års-området. Rapportens formål er blandt andet, at medarbejdere og ledere i de enkelte institutioner taler om, hvad kvalitet er for dem, får blik for hvordan andre institutioner arbejder og ikke mindst reflekterer over deres eget pædagogiske arbejde og udvikling.

Rapporten giver desuden forældre, politikere og andre interessede i indblik i det pædagogiske arbejde i relation til de seks pejlemærker for dagilbud, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i 2013. Pejlemærkerne understøtter en tydelig, politisk vedtaget retning i København, hvor alle arbejder i fælles retning. Pejlemærkerne fremgår af faktaboksen.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev siger:
”Kvalitetsrapporten er et vigtigt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere i vores dagtilbud i arbejdet med hele tiden at udvikle det pædagogiske arbejde. Det er en god anledning for medarbejderne til at tage en dialog  om kvaliteten i det pædagogiske arbejde, og med rapporten kan  medarbejderne i de enkelte institutioner, klynger og områder  nu sammenholde resultaterne af deres pædagogiske arbejde med den generelle udvikling i København.”

Færre sprogligt udfordrede børn
Overordnet viser kvalitetsrapporten, at der er sket en positiv fremgang i relation til pejlemærkerne. Siden 2013 er der f.eks. set et fald i andelen af sprogligt udfordrede børn i 0.-klasse. Ved 0. klasse-screeningen i 2013 var andelen af sprogligt udfordrede børn på 17,8 porcent mens det i 2016 var 14,7 procent. Dermed ligger Københavns Kommune under det nationale normtal på 15 procent. Fremgangen ses ikke kun hos særligt sprogligt udfordrede børn, men for alle børn, og tallene kan ses som et udtryk for, at kvaliteten af den pædagogiske praksis på området er blevet bedre.

Rapporten viser også, at der er områder, hvor det fremadrettet er væsentligt at have særlig opmærksomhed på, f.eks. har en del dagtilbud svært ved at sikre fælles refleksion og metodisk systematik, som er det sjette pejlemærke.

“Vi ved fra forskningen, at de første år af et barns liv er helt afgørende for, hvordan deres tilværelsen bliver resten af livet. Dagtilbud af høj kvalitet øger børns muligheder for at tage en uddannelse og få et job senere i livet. I København har vi udarbejdet pejlemærker for at sikre en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og med den nye kvalitetsrapport har vi nu et samlet overblik over udviklingen og resultaterne i arbejdet med pejlemærkerne for at give børnene den bedste start på livet,” siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev. 

Rapporten er den første, der er lavet på dagtilbudsområdet i Københavns Kommune.

Kvalitetsrapport for dagtilbud skal fremover udkomme hvert andet år.

Læs rapporten her

For yderligere kommentarer fra Pia Allerslev kontakt Anni Lundqvist, pressechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, tlf. 25264163, mail ec5q@buf.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.