Arkivnyhed - kan være forældet

Ny rapport om luftforurening i København

24.06.2013
En ny rapport, som Københavns Kommune har bestilt hos Nationalt Center for Miljø og Energi, sætter fokus på årsagerne til luftforurening i København. Den konkluderer bl.a., at især brændeovne og trafik er de primære kilder til luftforurening i byen.

Luftforurening er sundhedsskadeligt, og selv om København er mindre ramt af luftforurening end mange andre storbyer, påvirker det alligevel københavnernes sundhed. Derfor har Københavns Kommune fået Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet til at undersøge, hvad der bidrager til luftforureningen i København for bedre at kunne sætte ind over for problemet.

 

Undersøgelsen konkluderer, at de lokale kilder til forureningen i København helt overvejende er ikke-industriel forbrænding som brændeovne og vejtrafikken.

 

Derudover har undersøgelsen regnet på, hvilke konsekvenser luftforureningen har for københavnernes sundhed. Konklusionerne er bl.a., at de lokale kilder til luftforeningen i København alene bidrager til omkring 80 for tidlige dødsfald i Hovedstadsregionen, mens al luftforurening i København (fra danske og udenlandske kilder) bidrager til omkring 540 for tidlige dødsfald.

 

København indførte i 2008 landets første ren luft zone, hvor det bl.a. er et krav, at dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons skal have partikelfilter. Københavns Kommune kan ikke stramme reglerne til ren luft zonerne uden en lovændring.

 

Modelberegninger fra 2012 viser, at grænseværdierne for NO2-emmission bliver overskredet på 17 gadestrækninger i København. EU’s grænseværdi for NO2 er fastsat til 40 µg/m3. På H.C. Andersens Boulevard var den 54 µg/m3 i 2011. En overskridelse på 35 %.

Læs mere i undersøgelsens to rapporter:

Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København

Kildebidrag til sundhedsskadelig luftforurening i København 

 

Foto: Ursula Bach