Arkivnyhed - kan være forældet

Ny rapport afslører misforståelser om unge i Tingbjerg

18.12.2017
En ny undersøgelse viser, at eleverne fra Tingbjerg Skole vokser op med lave forventninger fra de voksne, som omgiver dem.

Tingbjergundersøgelsen indeholder vigtig ny viden, som kan bruges til at nedbryde fordomme. Børn og unge i Tingbjerg bliver mødt af en række misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere forældre og elever på andre skoler. Det gælder blandt andet opfattelsen af, hvor ofte de unge drikker sig fulde, hvor mange der har prøvet at ryge hash og hvor mange, der har været i slagsmål det seneste år.

”Tingbjergundersøgelsen – om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg” er den første rapport med fokus på et udsat boligområde, og det er også nyt, at forskerne har inddraget de voksne, som dagligt omgiver børnene. Undersøgelsen er kvalitativ og er repræsentativt for de to skoler, men ikke for områderne generelt.

Det er en gennemgående tendens i undersøgelsen, at de voksne ikke nærer så stor tiltro til eleverne på Tingbjergskolen, som deres faktiske opførsel berettiger til. De tre forfattere af Tingbjergundersøgelsen professor Flemming Balvig, lektor Lars Holmberg og sociolog Aydin Soei har udført samme undersøgelse på naboskolen Brønshøj Skole for at have en skole at sammenligne med.

”Når vi har en bedre forståelse af, hvad eleverne rent faktisk kæmper med, kan vi bedre hjælpe dem og tilrettelægge vores indsatser ud fra deres udfordringer. Hvis ikke eleverne har et problem med fx alkohol, selvom nogle voksne måske skulle tro det, er det ikke der, vi skal sætte ind. Det er vigtigt at møde de unge i øjenhøjde,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Mia Nyegaard. 

Forældrene på Brønshøj Skole er bedre placeret socioøkonomisk, og 25 pct. af skolens elever har en anden etnisk minoritetsbaggrund. På Tingbjerg Skole er det 90 pct. af eleverne, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Hertil kommer, at Tingbjerg er på ghettolisten, det er Brønshøj ikke

”Det er helt afgørende at møde andre mennesker med et åbent sind, det gælder uanset om man bor i Tingbjerg, Brønshøj eller et helt andet sted. Og vi ved at positive forventninger til eleverne i folkeskolen betyder, at de præsterer bedre fagligt, så der er al mulig grund til at komme fordomme til livs og vise dem den tillid, som de har krav på”, siger Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester.

Tingbjergundersøgelsen viser, at eleverne på begge skoler har omtrent samme selvrapporterede risikoadfærd ift. brug af hash og alkohol og lovovertrædelser. Faktisk er tallene en smule lavere på Tingbjerg Skole, men forventningerne til eleverne er meget forskellige. Antagelserne om Tingbjerg Skoles elever er i langt højere grad præget af negative overdrivelser, mens forventningerne til Brønshøj Skoles elever er mere positive.

”Det er første gang, at man på denne måde har testet både elever og forældre, lærere og pædagogers forventninger til elevernes adfærd og fremtid. Og det samme gælder holdningen til uddannelse. Det viser sig, at de voksne har markant større negative antagelser om de 14-15-årige end de unge selv, og der kan potentielt ligge en stor samfundsgevinst i form af mindre kriminalitet og større motivation i retning af uddannelse ved at aflive de overdrevne antagelser, så de ikke udvikler sig til selvopfyldende profetier,” siger Aydin Soei, der er sociolog og en af forfatterne bag Tingbjergundersøgelsen. 

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er udarbejdet af Akademiet for Forebyggelse Danmark (Afford) ved professor Flemming Balvig, lektor Lars Holmberg og sociolog Aydin Soei.
  • Undersøgelsen er foretaget på Tingbjerg og Brønshøj Skole med inddragelse af elever, forældre, lærere, pædagoger og SSP-medarbejdere 1. halvår 2017.  
  • Der har deltaget 397 respondenter i undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er repræsentativ for de to skoler, der har deltaget, men ikke repræsentativ for områderne generelt.

Vil du vil mere om undersøgelsen

  • Pressekonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltninge Karine Kirkebæk,24 47 72 59
  • Pressechef i Børne- og Ungeforvaltninge Anni Lundqvist, 25 26 41 63
  • Sociolog bag undersøgelsen Aydin Soei, 61 65 37 80
  • Lektor Lars Holmberg, 22 90 73 80

Se undersøgelsen nedenfor

Kontakt

Pressechef: Claus Bøggild

Pressechef
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
+45 22 82 84 37