Arkivnyhed - kan være forældet

Ny promenade langs Frederiksholms Kanal

25.04.2017
Indre By har fået et fornyet og attraktivt opholdsrum. Det fejres med en indvielse, der understøtter de nye opholds- og aktivitetsmuligheder

Renoveringen af Frederiksholms Kanal er netop afsluttet. Gaden er blevet omdannet til en promenade med færre biler og mere plads til fodgængere, ligesom der nu er langt bedre mulighed for at sidde og nyde stemningen langs byens kanaler. Omdannelsen af Frederiksholms Kanal har skabt en bedre forbindelse mellem Indre By og havnen. Muligheden for at forbedre forholdene for fodgængere, cyklister og byliv er fundet ved at nedlægge bilparkeringen langs kanalen. Det nye byrum er skabt i en sammenhæng mellem det historiske miljø i Middelalderbyen og det moderne byrum med en indbydende atmosfære.

Asfalten på kørebanen er gravet op og Frederiksholms kanal er blevet genskabt, som den næsten så ud for 100 år siden med brosten fra facade til bolværk. Der har været fokus på at genbruge så mange af de eksisterende brosten som muligt, så det historiske udtryk understøttes. Det har haft den bonus, at der blevet kørt færre brosten væk med tunge lastbiler.

I hele gaden er der genoprettet fortov langs husfacaden, og udformningen er blevet opdateret, så fortovene er tidssvarende ift. tilgængelighedskrav, så også folk med handicap og gangbesværede fremover får nemmere ved at færdes i gaden. Samtidig er der blevet opsat byrumselementer i form af bænke, affaldskurve, cykelstativer samt granitblokke til ophold på strækningen Ny Kongensgade – Bryghusgrunden.

Indvielse 27. april

Teknik- og Miljøforvaltningen fejrer det nyrenoverede byrum med en stor indvielse torsdag d. 27. april kl. 15.-18. ved Frederiksholms Kanal nr. 22-30 – og der er noget for både for store og små.

Nationalmuseet og Christiansborg Slot laver en række aktiviteter for børn, som bl.a. kan deltage i kæphesteturnering og lære om ”gode manerer i gamle dage”. Johan Borups Højskole holder fernisering på kajen, og BLOX og BLOXHUB inviterer indenfor i deres showroom til en fortælling om Københavns nye destination for arkitektur, design og innovation. Stadsarkitekten holder byvandring om Københavns nye arkitekturpolitik, som man også kan høre mere om til indvielsen. Selve arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Hele eftermiddagen vil der være mulighed for køb af forfriskninger til en favorabel pris, så husk småpenge.

Program 

Kl. 15.00 Aktiviteter og musik på kajen

Kl. 16.00 Indvielsestaler ved teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann

Kl. 16.20 Korsang ud af vinduet fra Johan Borups Højskole

Kl. 16.30 Byvandring med stadsarkitekt Tina Saaby – hør om Københavns Kommunes helt nye arkitekturpolitik

KL. 18.00 Musik og aktiviteter slutter, og vi siger tak for i dag
 

Udskiftning af Prinsens Bro

I maj 2016 blev den planlagte renovering af Prinsens Bro standset, da man desværre konstaterede, at broen var i værre stand end forventet. Broen skal i stedet udskiftes, og arbejdet vil blive udført i perioden 28. april til 27. september 2017. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.