Arkivnyhed - kan være forældet

Ny parkeringszone har fjernet op mod 30 procent af bilerne

19.09.2017
Den gule parkeringszone i dele af Valby, på ydre Nørrebro og ydre Østerbro, har givet bedre plads til beboernes biler.

Der er ofte kamp om parkeringspladserne i København, men efter den gule betalingszone er indført i dele af Valby, på ydre Nørrebro og ydre Østerbro, er der blevet langt bedre plads til beboernes biler. Samtidig er pendlernes vaner tilsyneladende ændret. 

For beboerne i det indre Valby, på ydre Østerbro og på ydre Nørrebro har det været ganske synligt gennem snart et halvt år, og nu viser kommunens undersøgelse det også: Parkeringsforholdene er blevet væsentligt bedre i de tre bydele, efter man fra 1. marts har skullet betale for at parkere sit køretøj. Faktisk har effekten af betalingsparkering været langt mere effektiv end ventet. Et forsigtigt skøn lød på, at 5 pct. at de parkerede biler ville forsvinde set over hele døgnet, men resultatet er et helt andet og langt bedre, særligt om dagen: Mellem 28 og 30 pct. af de parkerede biler er forsvundet fra tælleområderne i dagtimerne, efter gul zone blev indført.

Rapporten konkluderer, at den markante effekt af indførelsen af betalingsparkering understreger, at behovet for regulering i høj grad har været til stede. Ambitionen var at reducere belægningen med 5 % og dermed frigøre ca. 700 parkeringspladser i gennemsnit over døgnet. Den reelle effekt har været en gennemsnitlig reduktion på 18-19 % og en gennemsnitlig reduktion i antallet parkerede biler med 2550 biler. 

Pendlerbilerne væk

Over 3500 færre parkerede biler i gul zone kl. 12 efter etableringen af gul zone vidner om, at mængden af bilpendlere, der parkerede i gul zone, har været markant. Men selvom det stadig mange steder er gratis at parkere i randzonen af den gule zone, så kan kommunen ikke konstatere en tilsvarende stigning i randområderne eller i andre betalingsområder. Dermed har gul zone tilsyneladende også været med til at ændre på folks vaner.

Flere steder i København er der udtalt efterspørgsel på parkeringsregulering

København har med visionen Fællesskab København et ønske om at fremme cykeltrafikken i kommunen og samtidig begrænse biltrafikken for på den måde blandt andet at forbedre fremkommeligheden og mindske luftforureningen. I fremtiden skal 1/3 af alle ture i kommunen foregå på cykel, 1/3 med kollektiv trafik og maksimum 1/3 i bil.

Ligeledes har byen et mål om, at 50 % af ture til arbejde og uddannelse i Københavns Kommune sker på cykel • 75 % af alle ture i København foregår til fods, på cykel eller med kollektiv trafik • 70 % af københavnerne er tilfredse med mulighederne for cykelparkering.

I øjeblikket tager 91 pct. af de københavnere, der både bor og arbejder i kommunen, cykel, kollektiv transport eller gang til og fra arbejde og studie. Kun 9 pct. pendler i bil internt i København.

Fakta

  • Mere end 3500 færre biler parkerer i gul zone i dagtimerne
  • Over 1600 færre biler parkeret i aftentimerne i gul zone
  • I flere områder af byen efterspørges parkeringsregulering lokalt på grund af de nutidige parkeringsforhold
  • Væksten i antallet af køretøjer i naboområderne til gul zone er væsentligt mindre end den fortrængning, der er sket fra gul zone. Det indikerer, at rigtig mange bilister har ændret transportmiddel/vane eller fundet helt nye steder at parkere deres biler.   
  • Antallet af parkerede køretøjer i randzonen er steget med ca. 650-750 efter etableringen af gul zone.    

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.