Arkivnyhed - kan være forældet

Ny parkeringsordning til Dronningegården

09.02.2016
Parkeringsreglerne i København skal være lette at forstå – ellers skal de ændres. Det sker nu i Dronningegården.

P-ordningen i Dronningegården har været drevet som en forsøgsordning af Københavns Kommune siden 2012. Ordningen tager særligt hensyn til områdets beboere, så de har god mulighed for at parkere bilen, selv om der også er et stort antal andre bilister, der benytter området til parkering. For at sikre beboer-parkeringen har der for andre bilister både været krav om betaling og brug af p-skiven, så man højst kunne holde der en time. 

Rigtig mange bilister har imidlertid haft svært ved at forstå, at man både skulle trække en p-billet og indstille p-skiven. Derfor har Dronningens Tværgade været en af de københavnske gader, hvor der er blevet udskrevet allerflest p-afgifter i årene fra 2012-2015, og hvor der i langt højere grad end ellers bliver klaget over afgifterne. Derfor har et stort flertal i Teknik- og Miljøudvalget nu besluttet, at ordningen skal ændres. 

'Københavns p-ordninger og p-regler skal være til at forstå og så enkle som overhovedet muligt. Vi kan ikke se på, at så mange mennesker får en afgift, fordi de simpelthen ikke forstår reglerne. Derfor ændrer vi ordningen i Dronningegården, og vi kigger også på, om der er andre steder i København, hvor vi skal ind og forenkle p-reglerne,' siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Teknik- og Miljøforvaltningen har allerede foreslået en regelforenkling på Store Kongensgade og Øster Allé, hvor der i dag findes tilsvarende ordninger, som kan være svære at forstå. Desuden har Center for Parkering indført en ny fast praksis med systematisk overvågning af de tyve veje i København, hvor der bliver udstedt flest afgifter. Der bliver gennemgået en til to veje hver måned for at spotte, om der er særlige udfordringer for bilisterne, som kommunen kan afhjælpe fx med bedre skiltning, bedre afmærkning eller regelforenkling. 

Dronningegårdens p-ordning bliver erstattet af en almindelig p-ordning, hvor bilisterne skal betale for deres parkering ligesom i resten af byens betalingszoner. Men der vil ikke længere være tale om, at man kun må parkere en time, og derfor skal man heller ikke længere indstille p-skiven. Den nye ordning træder i kraft 1. marts 2016.

Københavns Kommune har ikke kunnet ændre Dronningegårdens p-ordning før nu, fordi der har verseret en retssag anlagt af FDM imod Kommunen, som skulle afgøres først. Kommunen vandt den retssag i november 2015, idet fogedretten afgjorde, at der hverken lovgivningsmæssigt eller retssikkerhedsmæssigt var noget galt med ordningen, ligesom retten også afgjorde, at skiltningen på stedet var fuldt tilstrækkelig.