Arkivnyhed - kan være forældet

Ny organisering af aktivitets- og samværstilbud

21.06.2016
Efter høringsrunde har Socialudvalget nu godkendt den ny organisering af Københavns aktivitets- og samværstilbud.

Forslaget til ny organisering har været sendt i høring 19. marts 2016 til 18. april 2016. På baggrund af de 102 høringssvar, der er kommet, samt Socialforvaltningens anbefalinger har Socialudvalget nu godkendt den nye organisering, der ser således ud:  

  • Der etableres et nyt aktivitets- og samværstilbud i Sydhavnen, som erstatter aktivitets- og samværstilbuddene Pegasus, Amadeus og Café Rose. 
  • Der etableres et nyt tilbud på Svendborggade 3
  • Der etableres en mobil satellitfunktion på Amager
  • Der etableres et videns- og kompetencecenter i Nordvest, og bladet Gloria udvides til en bydækkende elektronisk informationsplatform. 
  • Aktivitets- og samværstilbuddet i Hørsholmsgade omlægges til ungetilbud
  • Kontaktcentret på Vesterbro udvides til at rumme både udsatte borgere og borgere med sindslidelser
  • Aktivitets- og samværstilbuddene Lyrskovgade, café Offside, SKC Linnésgade samt Nordstjernen afvikles.  

Omlægning til moderne socialpsykiatri

En ny organisering af byens aktivitets- og samværstilbud er en del af omlægningen til en moderne socialpsykiatri. Der vil blive tale om flytning af ressourcer mellem bydele, så en mere jævn fordeling sikres. Aktivitets- og samværstilbuddene skal i højere grad understøtte borgerens recoveryproces og inklusion i samfundslivet.
Forslaget styrker udviklingen inden for fire fokusområder og styrker arbejdet med at inddrage frivillige og lokalsamfund. Med forslaget etableres bl.a. et ungehus, der skal understøtte, at forvaltningen når ud til en større ungegruppe. Der etableres et videns- og kompetencecenter, der skal udvikle og organisere brugerdrevne aktiviteter, og det sikres, at alle bydele har sociale tilbud, hvor fokus er på tryghed og samvær. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.