Arkivnyhed - kan være forældet

Ny omstillingsplan skal have bredere fokus

08.12.2016
Højere grad af specialisering er et af de nye fokusområder i den netop revidererede omstillingsplan af socialpsykiatrien.

Det tragiske drab på en medarbejder på botilbuddet Lindegårdshusene tilbage i marts 2016 har medført øget fokus på sikkerhed på de socialpsykiatriske bosteder. Og betyder nu en revidering af omstillingsplanen for socialpsykiatri, der blev vedtaget tilbage i 2015. Det har Socialudvalget netop besluttet.  

Fokus på øget specialisering

Noget af fokus i omstillingsplanen har ændret sig, siden den blev skrevet tilbage i 2015. Derfor er en revidering nødvendig for at holde trit med udviklingen og sikre sikkerhed på de socialpsykiatriske bosteder. 

I den oprindelig plan var der særligt fokus på kapacitet, bevægelse fra botilbud til fleksibel og intensiv bostøtte samt modernisering af botilbud. 

I den nye omstillingsplan er fokus blevet bredere, herunder: 

  • Behov for specialiserede tilbud
  • Behov for specialiserede indsatser på tværs af tilbuddene. Misbrugsbehandling er et godt eksempel på dette, men det kan også være fokus på medicinforbrug, sundhed og beskæftigelse. 
  • Behov for fysisk modernisering af vores tilbud og for at bygge nyt, som lever op til moderne standarder i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed. 
  • Omlægning fra længerevarende (§108) til midlertidige pladser (§107) på botilbud. 
  • Øget fokus på recovery og rehabilitering. 
  • Øget fokus på forebyggelse af vold og misbrug, blandt andet gennem styrket samarbejde med regionerne, Kriminalforsorgen og politi. 
  • Der er i den reviderede omstillingsplan desuden taget højde for den demografiske fremskrivning, der peger på behov for at etablere 115 ekstra botilbudspladser frem til 2025, heraf 74 i perioden 2018-2021. 

Omstillingsplanen revideres årligt og forelægges til politisk behandling i takt med realiseringen af planens mål og indsatser. 

Læs indstilling om oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 
Læs oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.