Arkivnyhed - kan være forældet

Ny nøgletalsrapport giver status på København

06.04.2016
Københavns Kommunes nye nøgletalsrapport sætter fokus på en lang række spørgsmål omkring hovedstaden og københavnerne.

Københavns Kommune åbner nu op for kommunens inderste maskinrum og præsenterer en lang række nøgletal om København og dets indbyggere.

”København er gentagne gange blevet kåret til verdens bedste by og senest af det britiske magasin Wallpaper. Det er flot, og det kan vi være stolte af. Men København har stadig en række sundhedsmæssige, økonomiske og sociale udfordringer, hvor vi kan blive endnu bedre. Det skal vi have løst, så alle københavnere oplever, at de bor i en af verdens bedste byer,” siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Styrker og udfordringer

Nøgletalsrapporten fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Eksempelvis har København haft en økonomisk vækst på 2,5 procent i 2014 og andelen af københavnere, som dagligt benytter cyklen som transportmiddel, er stigende og udgjorde i 2014 ca. 45 pct. Samtidig reduceres Københavns CO2 – udledning fortsat og udgjorde i 2014 godt 1,6 mio. ton, hvilket er ca. 31 pct. lavere end i 2005. Dermed er København godt på vej mod målet om at være CO2 neutral i 2025. Også passagertallet i den kollektive trafik er fortsat stigende, hvor især metroen har givet et positivt løft. København har derudover et højere uddannelsesniveau end i resten af landet og flest indbyggere med en lang videregående uddannelse.

Imidlertid har København også en række udfordringer, som skal forbedres. Væksten i København har eksempelvis været lavere de senere år end i sammenlignelige internationale regioner. Samtidig har

København et højere niveau af borgervendt kriminalitet i forhold til Aarhus, Odense og Aalborg. Middellevetiden i København ligger også under niveauet i forhold til hele landet og København har en stor andel af landets hjemløse og langtidsledige. 

Fakta

  • Rapporten indeholder ca. 100 nøgletal inden for 14 forskellige områder som befolkningsudvikling, erhverv og vækst, klima, uddannelse, sundhed, kommunal økonomi mv. I rapporten sammenlignes København med resten af landet og internationale storbyregioner.
  • Rapporten er en opdatering af rapporten fra sidste år og i dette års udgave er der nye nøgletal for: Befolkningstilvækst, etnicitet, Antal turister i København, andel vækstiværksættere i regionen, elevtrivsel, antal genindlæggelser efter 30 dage, antal ventedage på hospitaler efter udskrivning, antal forebyggelige indlæggelser blandt ældre.
  • Nøgletallene udgør fakta, som kan danne baggrund for kommunens mål, strategier og politiske beslutninger.