Arkivnyhed - kan være forældet

Ny model for at modtage nyankomne børn i København

17.03.2017
Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt en ny model for, hvordan København modtager og integrerer børn, der kommer til landet.

Tosprogede børn klarer sig ikke godt nok i uddannelsessystemet, og derfor har Børne- og Ungdomsforvaltningen på bestilling fra det politiske udvalg udarbejdet et oplæg til en ny model for at modtagelsen af ankomne børn i København.  Modellen ”Ny i KBH” blev onsdag 14. marts godkendt af et flertal i udvalget, kun Dansk Folkeparti stemte i mod.

Formålet med den nye model er, at de nyankomne børn langt hurtigere end i dag flytter fra modtageklasserne til en almindelig skole for hurtigere at blive integreret i en almindelig hverdag.  Langt flere af især de mindste børn vil fremover begynde i en almindelig klasse med sprogstøtte fra første skoledag.

Visitationen af børnene skal også være langt mere systematisk og ensartet end hidtil. I dag er det distriktsskolen, der vurderer hvilket tilbud barnet skal have, fremover placeres den opgave hos fem faste team, og der skal altid være en lærer med, det har ikke hidtil været et krav.  I arbejdet med at visitere børnene, skal der være bedre blik for det enkelte barns ressourcer, erfaringer viser, at der tidligere har været meget fokus på, at barnet ikke taler dansk, og så har man f.eks. overset, at barnet er dygtig til matematik eller har en fin sproglig forståelse på sit modersmål.

Dansk skal indgå i alle fag
Modtageholdene bevares men inddeles i differentierede hold f.eks. basis- og turbohold, så det enkelte barns behov og ressourcer i højere grad tilgodeses. Barnets sproglige udvikling foregår i alle fag, og derfor skal dansk som andet sprog skal være en mere integreret del af undervisningen i de øvrige fag i modtageklasserne. Arbejdet med den nye modtagemodel har vist, at der er behov for kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger, der arbejder med nyankomne børn, og derfor vil medarbejderne blandt andet blive tilbudt efteruddannelse i dansk som andet sprog og sprog i fagene. 

Systematisk vurdering af elevernes faglige og personlige udvikling, det sker med en udvidet elevplan og en plan for hvordan og hvornår barnet kan rykke videre til en almindelig klasse, lærerne skal hver tredje måned drøfte planerne med både eleven og forældrene.

På dagtilbudsområdet integreres børnene allerede i dag direkte i institutionerne, og flygtningebørn visiteres af særlige teams, i den nye model udbredes denne måde at visitere på til alle nyankomne børn.

Videre proces
Forslaget til den nye modtagemodel skal godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,. Modellen skal implementeres gradvist i de kommende tre år med start i skoleåret 2017/18, når den er godkendt af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

Læs mere om den nye modtagemodel

Kontakt: Anni Lundqvist, pressechef, mail: ec5q@buf.kk.dk, mobil: 25264163

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.