Arkivnyhed - kan være forældet

Ny lokalaftale for lærerne i København

28.10.2016
Der er i dag indgået ny lokalaftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Skolelederne i København og Københavns Lærerforening.

En ny lokalaftale giver lærere og ledere større fleksibilitet, blandt andet bliver lærernes tilstedeværelsespligt blødt op. Aftalen er et resultat af et langt og intenst forhandlingsforløb mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Skolelederne i København og Københavns Lærerforening.

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Skolelederne i København og Københavns Lærerforening har netop indgået ´Lokalaftale om fleksibel arbejdstid i den københavnske folkeskole´. Aftalen indeholder øget fleksibilitet på flere områder, lærernes tilstedeværelsespligt bliver blødt op, og skolelederen skal bestræbe sig på at placere den enkelte lærers tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen i større blokke først og sidst på dagen. Aftalen kommer i forlængelse af den udvikling, der er i gang i de københavnske folkeskoler, hvor der opleves styrket samarbejde, faglig kvalitet og knæk i sygefraværets udvikling.   

Parterne er enige om, at aftalen skaber grundlag for fortsat at udvikle den københavnske folkeskole som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere kan videreføre arbejdet med folkeskolereformen til gavn for eleverne.

Aftalen skal styrke arbejdsfællesskabet, og det skal ske i en dialog mellem ledere og medarbejdere om blandt andet prioriteringer i arbejdsopgaver, hvilket kan være med til at skabe arbejdsglæde, trivsel og højne fagligheden. Aftalen slår fast, at MED-aftalen er omdrejningspunktet for den løbende dialog mellem medarbejdere og ledere for at sikre et godt arbejdsmiljø.  

Tobias Børner Stax, administrerende direktør i BUF:
”Vi har længe haft et ønske om at give ledere og medarbejdere mere fleksibilitet, så de kan tilrettelægge samarbejdet med hinanden og sikre, at de kan forberede sig bedst muligt under hensyntagen til både børn og arbejdsfællesskab. Jeg er tilfreds med, at vi nu har indgået en aftale, som både understøtter lærernes teamsamarbejde og samtidig giver mulighed for at imødekomme medarbejdernes helt naturlige behov for fleksibilitet. Jeg er overbevist om, at aftalen giver alle parter bedre rammer for at gøre det, vi er sat i verden for: At gøre eleverne så dygtige som muligt.”

Jeanne Jacobsen, formand for skolelederne i København, siger:
”Skoleledelserne i København har med aftalen fået mulighed for at tilrettelægge den bedst mulige skoledag med børnenes behov i højsædet. Det har desuden været vigtigt for mig og mine medlemmer, at vi fik en aftale som både er ubureaukratisk og smidig, og det synes jeg er lykkedes.”

Jan Trojaborg, formand for Københavns Lærerforening siger:
”Det er et skridt i den rigtige retning, at vi nu har indgået en egentlig lokalaftale, der indeholder større fleksibilitet og giver de tillidsvalgte bedre muligheder for medbestemmelse. Parterne har også forpligtet sig til at sikre, at skolerne fører aftalen ud i praksis. Vi håber, at aftalen kan være med til både at fastholde og tiltrække lærere til København.”

BUF, SKK og KLF er enige om, at aftalen vil kunne højne kvaliteten af elevernes undervisning. Aftalen træder i kraft 1. november 2016.

Læs aftaleteksten nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.