Arkivnyhed - kan være forældet

Ny kampagne skal skaffe flere frivillige til hjemløseområdet

06.02.2018
  • Frivillig på et værested for hjemløse
  • Frivillige på et herberg for hjemløse
  • Kampagnebillede for frivilligkampagnen 'Gør lidt, det gi'r så meget'
Ny portal skal skabe let indgang for københavnere, der vil engagere sig i frivilligt socialt arbejde til fordel for hjemløse.

Socialforvaltningen i Københavns Kommune vil gøre det nemt for borgere at bidrage med frivillig hjælp til hjemløse. Sammen med ti hjemløseorganisationer står kommunen bag ny portal, som giver københavnerne et bedre overblik over hvilke muligheder, der er for at blive frivillig inden for hjemløseområdet.

Portalen er en del af en kampagne, der med budskabet "Gør lidt, det gi'r så meget" sætter fokus på de mange frivilligmuligheder på hjemløseområdet og på at hjemløseorganisationerne mangler frivillige. Kampagnen rulles ud med indhold  på de sociale medier og med byplakater.

Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (R) opfordrer derfor sammen med de ti organisationer københavnere til at melde sig som frivillige.

- Jeg håber, at kampagnen vil inspirere flere til at engagere sig i frivilligt socialt arbejde, fordi det giver mening for den enkelte at være frivillig, og fordi det skaber glæde hos dem, man er frivillig for, siger socialborgmesteren og fortsætter:

Der er brug for, at frivillige organisationer, borgerne selv og andre aktører fra civilsamfundet bliver inddraget i at skabe nye løsninger – også på hjemløseområdet. Frivillighed kan og skal ikke erstatte kernevelfærden og den professionelle hjælp, men frivillige kan netop være den relation, som en kommune aldrig kan eller skal være.

En undersøgelse foretaget af Mændenes Hjem har vist, at 47 procent af de hjemløse føler sig ensomme, og at socialt nærvær er den ting, de savner mest, næst efter tag over hovedet. Netop når det kommer til socialt samvær kan de frivillige noget, som kommunen ikke kan eller skal kunne.

- Civilsamfundet er i nogle tilfælde bedre rustet til at skabe et stabilt og nærværende fællesskab fx omkring hjemløse. Mange hjemløse har en del professionelle aktører omkring sig, men de har ofte et begrænset netværk af venner og familie udenfor hjemløsemiljøet. Her kan frivillige komme til at spille en central rolle. De kan blive en del af den hjemløses netværk og bane vejen for nye fællesskaber. Der er dér, deres største styrke ligger, siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

Socialforvaltningen i Københavns Kommune står bag kampagnen i samarbejde med flg. ti organisationer Kirkens Korshær, Kofoeds Skole, Røde Kors Hovedstaden, WeShelter, Blå Kors, Hugs & Food, Ombold, Hellebro, Internationalt Kristent Center og Morgencaféen for hjemløse. Overblikket over de mange muligheder for at blive frivillig er samlet på hjemmesiden www.blivfrivillig.kk.dk

FAKTA OM FRIVILLIGE

  • Der er 90 procent større sandsynlighed for at have høj mental sundhed, hvis man arbejder frivilligt en gang om ugen, end hvis man ikke gør.
  • 40 procent af danskerne laver frivilligt arbejde, og omkring en fjerdedel af dem har udført frivilligt arbejde inden for det sociale område. Generelt set bruger de frivillige 15 timer om måneden på frivilligt arbejde, men inden for det sociale område er timeantallet lidt højere.
  • Teenagere og seniorer over 70 år tegner sig for den største andel af de frivillige med henholdsvis 42 og 44 procent.

Kilder: ABC for mental sundhed, Statens Institut for Mental Sundhed, 2017, og Frivilligrapporten 2016-2018, Center for frivilligt socialt arbejde. 

FAKTA OM HJEMLØSE

  • I København er antallet af hjemløse faldet fra 2015 til 2017, mens det er steget i resten af landet. I 2015 blev der talt 1.562 hjemløse i København mod 1.482 hjemløse i 2017. Dermed er Københavns andel af landets hjemløse faldet fra 30 pct. i 2009 til 22 pct. i 2017.

Kilde: VIVE, 2017.

 

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86