Arkivnyhed - kan være forældet

Ny indsats i Socialforvaltningen hjælper kollegaer med at tale om alkohol

29.05.2015
Så mange som en ud af seks voksne københavnere, der bor sammen med børn, drikker for meget.

Berøringsangst er en af de største barrierer for at medarbejdere i kommunen taler med borgere om alkohol. Det viser en undersøgelse fra SFI, der er bestilt af Københavns Kommune.

Derfor har Socialforvaltningen fået 2,75 mio. i satspujlemidler til at opkvalificere personale i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen til at kunne spotte børn eller voksne i familier med alkoholproblemer, tage snakken på en god måde og henvise videre til relevante alkoholtilbud. 

”Vores første samtaler med Fagligt Center og de tværfaglige områdeledere i Børne- og Ungeforvaltningen viser, at medarbejderne faktisk allerede gode til at opspore dårlig trivsel blandt børnene, men de har svært ved at tage selve samtalen. Det er svært at bringe alkohol på banen under en skole-hjem-samtale,” siger Anne Clausen, der er projektkoordinator. 

Hun fortsætter: 

”Derfor arbejder vi på lige nu på en koncept, hvor vi vil ruste medarbejderne til at tage den svære samtale. Desuden vil vi give vores kollegaer i de andre forvaltninger info om, hvor de kan henvende sig med deres bekymring.” 

Tilbuddet om at lære at tage snakken om alkohol med børn, unge og forældre gælder også for Socialforvaltnings medarbejdere. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.