Arkivnyhed - kan være forældet

Ny grundfortælling for socialpsykiatrien i København

25.10.2017
  • ""
Socialforvaltningen har i denne uge lanceret en ny grundfortælling for socialpsykiatrien i København.

En ny grundfortælling skal være med til at sætte retningen for socialpsykiatrien i København de kommende år. Visionen er, at alle kan komme sig helt eller delvist af psykisk sygdom.

”Vi skal aldrig slippe håbet om recovery, også selvom borgeren selv har sluppet det, netop fordi vi tror på, at alle har et potentiale, som kan føre til et selvstændigt og værdigt liv," understreger direktør i Socialforvaltningen Mikkel Boje.

Fælles forståelse af recovery og rehabilitering

Det betyder blandt andet, at borgerne i den københavnske socialpsykiatri skal mødes af medarbejdere, som tager udgangspunkt i en fælles forståelse af recovery og rehabilitering.

”Recovery har været overskriften længe, men vi er landets største socialpsykiatri med mange matrikler, hvor der kan udvikle sig mange forskellige praksisser og forståelser af recovery. Så selvom medarbejderne gør det godt, så kan vi ikke svare entydigt på, hvad vi i gør, når det handler om recovery og rehabilitering.”

Det skal socialpsykiatriens nye grundfortælling nu råde bod på, men ikke alene. Grundfortællingens bliver fulgt op af en faglig guide, som omsætter grundfortællingen til praksisnære redskaber. Desuden er en uddannelse i recovery og rehablitering med den nyeste viden inden for området på vej.

Over 1000 medarbejdere skal over de kommende år i gang med uddannelsen, som pt. er i udbud.

Tilbage til livet

Hør Cindy Lund Nielsen fortælle, hvordan hun med de rette hjælp og troen på, at alle kan komme sig, har kæmpet sig ud på den anden side efter 17 år med psykisk sygdom. Cindy er frivillig peer i Team Mod på Livet i socialpsykiatrisk Center Nordvest og en del af kampagnen En af os.

Tilbage til livet from Socialforvaltningen on Vimeo.

Bagom Grundfortællingen

  • Grundfortællingen er et led i en omfattende omstilling af socialpsykiatrien i København, som tager fat i alle aspekter af socialpsykiatrien – lige fra udvikling af faglighed til nybyggeri og etablering af specialiserede botilbudspladser.
  • Grundfortællingen er et resultat af mange måneders arbejde, hvor både medarbejdere, ledere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere på workshops og konferencer har givet deres input. Se videofilm fra konferencen: På vej mod fremtidens socialpsykiatri.

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86