Arkivnyhed - kan være forældet

Ny forskning: Forældres misbrug rammer børnene hårdt

24.08.2016
Socialforvaltningens tilbud til børn og unge, der lever med forældre, der drikker eller tager stoffer, er blevet udvidet betydeligt.

Og med god grund. Et helt nyt studie viser nemlig, ikke overraskende, at unge fra familier med et problematisk alkoholforbrug er langt mere belastede psykisk end andre unge.

Nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed understøtter, hvorfor det er så vigtigt at have omfattende tilbud til børn og unge fra familier med alkohol- og stofproblemer. Sammenlignet med andre unge har de langt flere psykiske problemer.

Depression og lavt selvværd

Dobbelt så mange piger rammes af depression, når forældrene har et alkoholproblem, mens næsten syv ud af ti drenge lider af dårligt selvværd. De resultater overrasker ikke Elisabeth Hartmann fra den anonyme rådgivning DeDrikkerDerhjemme.

"Det giver dårligt selvværd at gå med mange hemmeligheder. Og samtidig påtager børnene sig et alt for stort ansvar for familien og tror, at hvis de gør sig rigtig umage, så kan de løse problemet. Når de bliver ældre, og det går op for dem, at det kan de ikke, så påvirker det deres selvværd og deres psyke generelt," siger Elisabeth Hartmann.

Det er første gang, at man har undersøgt konsekvenserne af at vokse op med forældre med alkoholproblemer i så stor en gruppe af unge. Undersøgelsen bygger på svar fra 75.000 unge og viser, at otte procent af pigerne lever med forældre, der drikker for meget, mens det gsamme gælder for seks procent af drengene.

Ingen venteliste i Københavns Kommune

DeDrikkerDerhjemme har de sidste ni år hjulpet børn og unge, der kommer fra familier med alkoholproblemer. Nu er tilbuddet blevet udvidet med tre nye behandlere og til - på trods af navnet - også at gælde stofproblemer i familier.

"Vi har kapacitet til at hjælpe mange flere nu, og modsat opfattelsen fra mange, så er der ikke ventelister hos os. Børn, unge og deres familier kan få hjælp med det samme. Det er helt anonymt og det kan gøre en kæmpe forskel for de unge og børnene," siger Elisabeth Hartmann.

Vær opmærksom på børnene og de unge!

DeDrikkerDerhjemme er del af et større projekt, der skal give bedre muligheder for børn fra misbrugsfamilier. Med den styrkede indsats håber Elisabeth Hartmann også, at der generelt vil komme en øget opmærksomhed på problemet.

"Jeg vil gerne opfordre folk til at være opmærksomme på børn og unge, der ikke trives. Hvis vi skal ændre de kedelige statistikker, så kræver det, at vi alle sammen er opmærksomme, for ellers får børnene ikke hjælp," siger Elisabeth Hartmann.

Hun ved, at forældres alkohol- og stofforbrug kan forfølge de unge langt ind i voksenlivet, og hun håber, at forældre, lærere og andre fagpersoner vil være opmærksomme og kontakte DeDrikkerDerhjemme eller kommunens andre tilbud, så børnene og de unge kan få hjælp.

"Det er synd ikke at udnytte de tilbud, der er i kommunen. Så hvad enten du er skolelærer, vicevært, socialrådgiver eller pårørende, så vær opmærksom og kontakt os, hvis du har spørgsmål. Vi ved, at det kan gøre en enorm forskel for de unges fremtid," siger Elisabeth Hartmann.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.