Arkivnyhed - kan være forældet

Ny forsinkelse på Inderhavnsbroen i København

15.01.2015
Entreprenørfirmaet har meddelt, at Inderhavnsbroen bliver yderligere forsinket. Københavns Kommune finder forsinkelsen helt uacceptabel

Københavns Kommune har krævet, at Valmont SM afleverer en realistisk tidsplan, som tager højde for alle udfordringer omkring projektet.

Inderhavnsbroen, der skal forbinde Nyhavn og Christianshavn for fodgængere og cykli-ster, er igen blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes problemer med at overholde tidspla-nen for stålproduktionen. Seneste melding fra entreprenøren var, at broen ville være klar medio marts 2015, men Valmont SM har nu varslet, at der kommer til at gå yderligere nogle måneder, før broen kan indvies.

Selv om Inderhavnsbroen er et meget komplekst projekt, som har været ramt af en række udfordringer undervejs, blandt andet pga. Pihl & Søns konkurs, så er det helt uac-ceptabelt, at den igen er blevet forsinket. Vi forventer, at Valmont SM nu leverer en rea-listisk tidsplan, som kommer til at holde, og for at sikre os sætter vi ind med skærpet overvågning og opfølgning på projektet, siger serviceområdechef i Teknik- og Miljø-forvaltningen Anders Møller.

Valmont SM færdiggør entreprenøropgaven på Inderhavnsbroen efter den oprindelige entreprenør Pihl & Søns konkurs i 2013. Konkursen har allerede medført en væsentlig overskridelse af budget og tidsplan. Valmont SM beklager den yderligere forsinkelse, som er opstået.

Vi er kede af de fortsatte forsinkelser omkring fremstilling af stålkasser. Omfanget af arbejdet vedr. de for projektet nødvendige tekniske afklaringer har vist sig at være større end tidligere vurderet, udtaler direktør Claus Bo Jørgensen fra Valmont SM.

Brofagene i havnen er klar

Inderhavnsbroen har desuden været ramt af underdimensionering af armeringen i beton-brofagene, ligesom broens geometri har været behæftet med fejl. Brofagene er nu for-stærket med ca. 100 tons ekstra armering.

Afhjælpningsprojektet vedr. betonbrofagene forløber planmæssigt. Det betyder, at vi på trods af forsinkelsen kan konstatere en fremdrift i projektet, siger Anders Møller.

Københavns Kommune har netop indviet de to kanalbroer, Trangravsbroen og Pro-viantbroen, som sammen med Inderhavnsbroen, Cirkelbroen og cykelruten Christians-havnerruten skal binde København bedre sammen for byens bløde trafikanter.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.