Arkivnyhed - kan være forældet

Ny førtidspensionsreform er trådt i kraft

02.01.2013
1. januar 2013 trådte ny førtidspensionsreform i kraft. Som udgangspunkt skal unge fremover ikke på førtidspension, men får i stedet en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Samtidig målrettes fleksjobordningen til dem, der har størst behov.

Reformen betyder, at:

• Sårbare og udsatte unge får en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.

• Ressourceforløbene erstatter som udgangspunkt førtidspension for personer under 40 år.

• Kommunerne opretter rehabiliteringsteam, der skal koordinere indsatsen på tværs af de mange forskellige forvaltninger og sektorer.

• Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover reelt kan få glæde af ordningen.

Borgere, der i dag er på førtidspension, bliver ikke berørt af reformen. Folk i fleksjob bliver heller ikke berørt, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter til et andet.

Læs hvad reformen betyder for dig på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.