Arkivnyhed - kan være forældet

Ny evaluering: Huset for Psykisk Sundhed godt på vej

12.10.2017
Ny midtvejsevaluering viser i høj grad tilfredshed blandt brugere og medarbejdere i Huset for Psykisk Sundhed.

For knapt et år siden flyttede Københavns Kommune og Region Hovedstaden sammen i Huset for Psykisk Sundhed for at give bedre hjælp til mennesker med sindslidelser. Huset for Psykisk Sundhed er det første af sin slags i København, hvor mennesker med sindslidelser både kan få tilbudt hjælp fra kommunen som fx det sociale akuttilbud, og hjælp fra regionen som fx psykiatriske behandlingstilbud. 

Evalueringen viser, at Huset for Psykisk Sundhed har sin eksistensberettigelse og er med til at give borgere med psykiske lidelser sammenhængende og effektfulde forløb, der går på tværs af Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. 

Stor tilslutning til Akuttelefonen

Akuttelefonen er et af akuttilbuddet, der har til huse i Huset for Psykisk Sundhed. Her kan psykisk sårbare borgere henvende sig på en døgnbemandet telefon og få råd, omsorg og støtte. Borgerne kan henvende sig anonymt og uden forudgående visitation, hvilket bl.a. kan være med til at fastholde dem i velfungerede hverdag i eget hjem. 

Denne del af akuttilbuddet gør mange borgere brug af. Siden 2015 har 13.106 borgere anvendt akuttelefonen, og bare her i 2017 har 4.212 borgere indtil videre henvendt sig. 

Fokus på tværsektorielt samarbejde

Siden åbningen af Huset for Psykisk Sundhed er der blevet opsamlet masser af vigtig viden om, hvordan man bedst muligt etablerer tværsektorielle samarbejder, som kan give den bedste hjælp til psykisk sårbare.

”Huset er blevet til ud fra et ønske om at styrke samarbejdet mellem region om kommune og for at sikre borgere med psykiske lidelser en lettilgængelig indgang til både kommunale og regionale tilbud. Evalueringen gør os klogere på præcist hvilke initiativer og tiltag, der gavner projektet og giver mening i Huset for Psykisk Sundhed. Vi er blevet betydeligt bedre til at omsætte ideer til praksis, men vi skal fortsat afprøve nye samarbejdsformer mellem kommunale og regionale tilbud, ligesom vi skal blive bedre til at inddrage civilsamfundet,” siger afdelingsleder Morten Larsen for Huset for Psykisk Sundhed.

Huset åbner op for frivillig hjælp

På sigt skal Huset for Psykisk Sundhed åbne dørene for frivillige foreninger og civilsamfund.  Det kan blandt andet gøres ved at åbne huset endnu mere op for bruger- og pårørende organisationer samt frivillige aktiviteter.

FAKTA

Mål med huset:
- Flere borgere med sindslidelser skal have et selvstændigt liv i egen bolig. Huset for Psykisk Sundhed er sammen med bostøtte, et godt greb til at understøtte livet i egen bolig, også når livet engang i mellem bliver svært. Huset er ét sted at henvende sig.
- Huset for Psykisk Sundhed skal øge kvaliteten i den samlede indsats for borgere med psykisk sygdom, men det er også en investering som på sige bl.a. skal reducere antallet af indlæggelser i psykiatrien og sikre, at flere borgere med psykiske lidelser kan bo i eget hjem.
- For både regionale og kommunale medarbejdere vil Huset for Psykisk Sundhed skærpe de forskellige faggruppers profil og forbedre kendskabet til hinandens opgaveløsning. Det giver bedre mulighed for at yde den rette hjælp.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.