Arkivnyhed - kan være forældet

Ny Børne- og Ungepolitik: Vores børn og unge er et fælles ansvar

13.11.2013
Københavns nye Børne- og Ungepolitik rummer visionerne for det gode børne- og ungeliv.

Samtidig afspejler den de forventninger, som Københavns Kommune har til både børn, unge, forældre, medarbejdere og frivillige

Børne- og Ungepolitikken udtrykker de værdier, der ligger til grund for alt arbejde med hovedstadens 0-18-årige. Politikken opstiller ikke nye værdier og mål. Den er et sammendrag af de eksisterende pejlemærker og strategier for arbejdet med børn og unge på tværs af fagområder og forvaltninger.

Den nye politik gør det klart, at byens børn og unge er et fælles ansvar for alle.

I forordet skriver Socialborgmester Mikkel Warming og Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen:
”Børne- og Ungepolitikkens succes skal først og fremmest måles på, om vi som voksne – politikere, medarbejdere, forældre – formår at indtænke politikken som en naturlig del af hverdagen og fastholde fokus på børn og unges liv og trivsel.”

Børne- og Ungepolitikken blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. oktober

Læs Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik – perspektiver på tværs af sektorer
Læs mere på www.kk.dk/boernepolitik