Arkivnyhed - kan være forældet

Ny app skal kortlægge omfanget af diskrimination

20.06.2014
En applikation til smartphones til registrering af diskrimination er klar til brug til september 2014.

10,5 % af københavnerne over 15 år har oplevet diskrimination, men kun et fåtal registrerer deres oplevelser viser inklusionsundersøgelsen fra 2012. Det skal en ny app ændre på, så forskellen mellem registreringer af oplevet diskrimination og faktiske hændelser reduceres.App’en er et led i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens samlede indsats til bekæmpelse af diskrimination og hadforbrydelser. Erfaringer fra kampagnen Stemplet viser, at det er muligt at få borgere til at registrere diskrimination, hvis registreringen er let tilgængelig, og hvis man iværksætter en målrettet kampagne.Et brugervenligt design vil give københavnerne en let og hurtig adgang til at registrere den diskrimination, de oplever. Den indsamlede data bliver samlet i en database.Social-, Børne- og Integrationsministeriet har bevilget midler til at udvikle og lancere applikationen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i alt blevet bevilget 950.000 kroner til indsatsen og bidrager herudover selv med 200.000 kroner.For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte: konsulent Eline C. Feldman, mobil: 2610 5453.