Arkivnyhed - kan være forældet

Ny Amagerbrogade klar til julehandlen

19.11.2018
Fornyelsen af den inderste del af Amagerbrogade er færdig og bliver indviet ved det store juleoptog d. 24. november.

I denne uge nåede det omfattende anlægsprojekt på Amagerbrogade den vigtige milepæl, at hele gaden igen er åbnet for dobbeltrettet trafik efter mere end et år med ensretning og omkørsler. Nu mangler kun de sidste afsluttende arbejder, og den nye Amagerbrogade står klar til indvielse på lørdag den 24. november. Omkring 1,5 km af Amagerbrogade har fået et markant løft for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og buspassagerer, styrke handelslivet og øge oplevelsen af at være i gaden. På den inderste del, som blev først færdig, har beboere og handelsliv taget godt imod og er begyndt at benytte det nye byrum.

Omdannelsen af Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads til Englandsvej/Øresundsvej har givet nye bredere fortove og cykelstier og flere regulerede fodgængerkrydsninger. Der er kommet flere bænke og affaldsspande, og gaden er blevet grønnere med plantningen af 96 nye træer. For at gøre plads til de bredere fortove og cykelstier, er busbanen nedlagt. Ved næsten alle busstop er der i stedet lavet busperroner for at øge trafiksikkerheden, så passagererne ikke skal stå af og på bussen direkte på cykelstien. Fremover holder busserne på kørebanen, og bilerne må holde bag bussen og vente, til den kører videre.

København er cyklernes by, og der er blevet plads til næsten 400 nye cykelparkeringspladser på Amagerbrogade. Antallet af bilparkeringspladser i området forbliver det samme som før projektet, men nogle pladser vil blive flyttet til placeringer i sidegaderne. Sidegaderne er også de sidste, der bliver færdige, da Teknik- og Miljøforvaltningen har prioriteret at få selve Amagerbrogade klar først for at mindske generne for trafikken. På enkelte sidegader til Amagerbrogade mangler der stadig lidt afsluttende arbejde. Bl.a. på Tingvej, hvor kranen fra det nærliggende boligbyggeri væltede for et par uger siden, hvilket har forsinket kommunens arbejde med belægningen. Dette arbejde afsluttes først i december, her udskiftes 7 af de træer, som blev plantet i efteråret 2017, da de er gået ud.
 

Det sidste asfaltarbejde kræver lunere vejr 

Cyklister og bilister kan også opleve en lidt ujævn asfalt flere steder på Amagerbrogade her til vinter. Det skyldes, at det sidste asfaltslidlag først bliver lagt ud til foråret, fordi det arbejde kræver lunere vejrforhold for at sikre en ordentlig kvalitet. På kørebanen udlægges en særlig støjreducerende asfalt, der mindsker støjen fra bilernes dæk mod asfalten. Dette er en mærkbar forbedring i forhold til den gamle asfalt, men denne forbedring vil man altså først opleve til foråret, når asfaltarbejdet kan udføres. 
 

Indvielse 24. november

Ny Amagerbrogade indvies af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen som en del af juleoptoget på Amagerbrogade den 24. november, hvor hun vil være med til at klippe den røde snor, når optoget når ind på den fornyede del af Amagerbrogade ved Øresundsvej.
 

Fakta

  • Byggeperiode: September 2017 – november 2018
  • Anlægssum: 72,5 mio. kr.
  • Vejens længde: 1425 m

Materialer

  • Asfalt: 4000 ton, heraf 800 ton støjreducerende slidlag
  • Granit: 3800 ton

Nyt inventar

  • 96 nye træer
  • 45 nye bænke
  • 79 nye cykelstativer med 5 pladser i hvert.
  • 42 nye affaldskurve