Arkivnyhed - kan være forældet

Ny aftale skal sende flere akademikere i arbejde

04.03.2016
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vedtaget en aftale, der skal hjælpe de mere end 5.000 ledige københavnske akademikere i arbejde.

Pressemeddelelse: 
København er en uddannelsesby. Og akademikere er heldigvis glade for at bo i København. Men det kan være en udfordring at finde et job, når der er så mange om buddet. Derfor er politikerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget netop blevet enige om en ny styrket indsats over for ledige akademikere.

Aftalen betyder, at Københavns Kommune vil øge samarbejdet med uddannelserne, for at flere studerende er klædt på til det arbejdsmarked, der venter dem. Det er vigtigt, at de studerende bruger deres netværk aktivt og søger job allerede inden deres studie slutter.

Derudover indebærer aftalen, at jobcentret i højere grad hjælper ledige til projektstillinger, freelancearbejde og opstart af egne virksomheder. For fremtidens moderne arbejdsmarked vil byde på endnu flere af disse jobtyper.

Samtidig er parterne bag aftalen enige om, at det er vigtigt, at ledige akademikere får mere hjælp til jobsøgningen, end de gør i dag. Akademikere skal søge flere job. Også dem, der ligger uden for København og omegn. Indsatsen skal prioriteres, så de grupper, som fylder mest i ledighedsstatistikken, får mest hjælp.

Ligeledes skal mange flere ud i virksomhederne. Selvfølgelig skal der først og fremmest satses på de ordinære stillinger, men for dem, der ikke får det i første omgang, skal private løntilskud bane vejen for at skabe kontakt mellem den ledige og virksomhederne. Det er det mest effektive redskab, der findes, og det skal bruges meget mere i fremtiden.

"Det er vigtigt, at vi oplyser akademikerne om, at konkurrencen i København er benhård. Målet er, at de hurtigt søger flere relevante stillinger uden for København og omegn. Og så vil vi gerne hjælpe ledige akademikere med at blive iværksættere eller freelancere, hvor de selv skaber vækst og arbejdspladser. Det er der også fremtid i," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B).

"Socialdemokraterne er meget tilfreds med aftalen og er glad for, der er kommet en øget politisk fokusering på AC-gruppen. Vi mener, det er vigtigt, at AC’erne bliver opmærksomme på, at de kan skabe deres eget job, som også kan få en øget jobeffekt for andre grupper," siger Susan Hedlund (A).

"Jeg er glad for at vi har fået lavet en aftale, der tager udgangspunkt i, at arbejdsløse akademikere har mange ressourcer. Aftalen fokuserer på at ressourcerne skal bruges på at skabe flere jobs, frem for at bruge straf og sanktioner til at presse de arbejdsløse akademikere til at konkurrere med andre faggrupper om FTF eller LO jobs," siger Ninna Hedeager Olsen (Ø).

"For SF er det helt afgørende, at vi hjælper folk i arbejde - også nyuddannede akademikere. Når vi ser på tallene, så er der nogle uddannelser, som vi skal hjælpe med at forberede deres studerende på arbejdsmarkedet. Men helt overordnet så handler det her altså om at hjælpe nogle unge, der har gjort det, vi som politikere har opfordret dem til og taget en lang uddannelse, men desværre er blevet færdige i en tid, hvor der er hård kamp om jobbene," siger Sisse Marie Welling (SF).

"Venstre er vældig glad for aftalen. Den formulerer konkrete mål for vores akademiker-indsats og indeholder kontante krav til de ledige, der fremover skal søge langt flere jobs, søge bredere geografisk og søge ikke-akademiske jobs. Det bliver godt - både for de ledige og for Københavns Kommune," siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

"I Det Konservative Folkeparti er vi glade for aftalen. Særligt at indsatsen nu bliver mere fokuseret og målrettet særlige risikogrupper. Vi styrker med andre ord indsatsen dér, hvor det giver mest mening, hvilket vi er godt tilfredse med. Samtidig skruer vi op for kravene til både søgeflid og geografi, hvilket kun er helt naturligt. Slutmålet må være, særligt for den ledige, at komme i job. Ofte må man tage “mellemstationer” eller trædestensjob, også udenfor ens speciale og akademiske baggrund, før drømmejobbet bliver en realitet. Det mener vi, aftalen lægger op til, så også her har vi en klar forventning om, at aftalen vil have en positiv effekt,” siger Mette-Katrine Ejby Buch (C).

"LA er glad for, at ledige akademikere får én indgang til jobcentrene, et klart sammenhængende forløb samt en specialiseret tilbudsvifte leveret af både de kommunale og private udbydere," siger Heidi Wang (LA).

Læs hele aftalen