Arkivnyhed - kan være forældet

Ny aftale skærper kravene til a-kasserne

26.03.2014
14 a-kasser har indgået en ny aftale med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om indsatsen for nyledige i det første halve år af deres ledighedsperiode. Målet for aftalen er, at andelen af ledige, der kommer ud af forsørgelse, øges med 15 procent i forhold til 2013.

Siden 2009 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune haft a-kasser til at varetage de første seks måneder af ledighedsforløbet for egne forsikrede ledige over 30 år. Samarbejdet startede som en forsøgsordning, men er siden udvidet med flere a-kasser og blev i 2011 gjort permanent.Nu er samarbejdet videreført i nye rammer og med skærpede krav til de 14 a-kasser. Et nyt og mere præcist aftalegrundlag faldt på plads i december 2013. Samarbejdet tager udgangspunkt i individuelt tilrettelagt forløb med et stærkere fokus på job.”Nu bærer vi samarbejdet videre til næste niveau og gearer det til en indsats, der målrettes den enkelte borger,” siger specialkonsulent Claus H. Mathiesen fra Center for Driftsunderstøttelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har forhandlet aftalen.Samtlige a-kasser, der deltog i forhandlingerne, ønskede at fortsætte samarbejdet. Cirka 9.500 borgere var sidste år omfattet af aftalen.Præcise mål

Den nye aftale består af 14 differentierede kontrakter og er bygget op efter en stribe resultat-, indsats- og udviklingsmål for hver a-kasse.Der er nu stillet unikke effektkrav til hver enkelt a-kasse. Samlet set skal a-kasserne øge andelen af ledige, der kommer ud af forsørgelse, med 15 procent i forhold til 2013.”Tidligere skulle jobeffekten i a-kasserne være på niveau med jobcentrets egne, men det nye mål er, at a-kassernes indsats som minimum skal være på niveau med effekten i de kommuner, vi sammenligner os med,” siger Claus H. Mathiesen.Coaching

De bedre resultater skal blandt andet skabes via en øget brug af de jobsøgnings- og coachforløb, som Københavns Kommune har stillet til rådighed for a-kasserne siden 2009.”De har været anvendt meget lidt og måske en anelse tilfældigt. Vi har lagt det ind som et konkret indsatsmål, at der skal ske en markant øgning i brugen, fordi vi tror, at hvis man sætter meget tidligt ind med at kvalificere borgernes jobsøgning, så vil de også hurtigere komme i job,” siger Claus H. Mathiesen. A-kasser med egne aktiviteter står frit for at bruge dem i stedet.Tidlig og individuel indsats

Hver enkelt a-kasse skal også være mere opmærksom på at identificere de borgere, der risikerer at ende i længerevarende ledighed. ”Da borgeren er hos a-kassen i de første 26 uger, har de en enestående mulighed for at få øje på dem, der bør tilbydes andet end det generelle tilbud,” siger Claus H. Mathiesen. Aftalen evalueres en gang om året. Om a-kasserne holder samtaler til tiden tjekkes på månedlig basis, mens effektmålet opgøres kvartalsvist.


Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Claus H. Mathiesen, Center for Driftsunderstøttelse

Tlf: 21514104

Mail: SC92@bif.kk.dk