Arkivnyhed - kan være forældet

Nu står Københavns første klimatilpassede byrum klar

20.01.2015
Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum og det første færdige projekt i klimakvarteret. Kom med til indvielsen d. 6/12

Klimaet ændrer sig. Fremover kan vi forvente flere kraftige regnbyger og skybrud, som københavnerne senest oplevede det i august. Regnskyl med så store mængder vand, at kloakkerne ikke kan følge med, og vores kældre bliver oversvømmet. Med Skt. Kjelds Klimakvarter har Københavns Kommune ønsket at sikre byen mod de kraftige regnskyl med grønne løsninger i gadeplan. Løsninger der skaber frodige, smukke byrum til beboerne i området og samtidig effektivt leder vand fra skybrud væk fra kvarteret.

På Tåsinge Plads har man omdannet mere end 1.000 m2 asfalt til en grøn oase, så plad-sen fremover kan håndtere de stigende regnmængder i gadeplan og samtidig give Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro et markant vartegn.

”Klimakvarteret viser vejen for, hvordan fremtidens skybrudssikrede by kan se ud. I stedet for at kaste milliarder efter nedgravede kloakrør udnytter vi muligheden for at gøre op med asfaltjungler og i stedet skabe grønne og blå byrum, som borgerne kan nyde godt af. Vi skal sikre byen mod oversvømmelse, og når vi samtidig får skabt flere grønne områder i København, slår vi to fluer med ét smæk”, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Klimatilpasning på gadeplan

Klimatilpasningen af Tåsinge Plads drejer sig om at kontrollere mest mulig af det regn-vand, der falder i området. Helt konkret har man indrettet pladsen med en forhøjning i form af en solskrænt for at give plads til de eksisterende dækningsgrave. Her kan besø-gende trække ud og nyde en kaffe eller lege. Fra skrænten skråner landskabet over mod et sænket areal, hvor regnvandet samler sig. Ved at aflede og nedsive regnvand fra tage og torv lokalt holdes vandet fra kloakken, og man sikrer på den måde, at der er kapacitet i kloakken til at håndtere fremtidens skybrud.

De mange nye elementer har forvandlet Tåsinge Plads fra en ubenyttet græsflade ved et utilgængeligt og overdimensioneret asfaltareal til et nyt flot byrum, der samtidig er med til at sikre kvarteret mod skader ved skybrud.

”Tåsinge Plads er første skridt på vejen mod at klimasikre hele Sankt Kjelds Kvarter. Det er rigtig store mængder regnvand, som nu kan sive ned i jorden eller samle sig i bassinet. Vi er dog også nødt til at få en del af regnvandet væk fra området for at undgå oversvømmelser. Derfor går HOFOR som noget af det næste i gang med at få etableret en tunnel under gasværksgrunden og jernbanen, så vi kan lede regnvand fra kvarteret direkte ud i havnen”, siger Per Jacobsen, teknisk direktør i HOFOR. Han understreger, at erfaringerne fra klimakvarteret skal bruges i hele HOFORs forsyningsområde.

Natur og vandleg

Bynaturen er også rykket ind på Tåsinge plads i form af en række grønne tiltag. På ”solskrænten” er der plantet træer og sået græs, mens der i den sænkede del, ”regnsko-ven”, er en frodig og tæt vegetation. Derudover har man indrammet den vilde natur med “københavnerfortovene”, der løber gennem kvarteret som en lokal signatur og deler pladsen op i mindre områder med forskellige temaer. På torvet i midten står der regnparasoller og dråber som skulpturelle elementer, der opsamler vandet, så børn kan bruge det i leg. Vandet kan pumpes ud på overfladen, hvor det løber i små kanaler i overfladen ud i det grønne areal.

Borgerdrevet nyfornyelse

Tåsinge Plads er udviklet i dialog med kvarterets beboere, og processen har været præ-get af en række midlertidige projekter, hvor naboer har mødtes, luftet hunden eller prø-vet kræfter med opstillede aktivitetsmøbler. Det har været med til at skabe en spirende aktivitet omkring pladsen og et enormt lokalt engagement.

Vær med når Tåsinge Plads indvies d. 6. december fra kl. 14:00-16:30

Festlighederne løber af staben lørdag d. 6. december, hvor Tåsinge Plads allerede fra kl. 14.00 om eftermiddagen summer af aktivitet. Der vil bl.a. være livemusik, stande med gratis risengrød og æblegløgg, og for de nysgerrige er der rundvisninger på Tåsinge Plads, ligesom der vil gå guidede ture op på Tagfarmen ØsterGRO og ind i Fremtidens Gårdhave. Man kan også gå på opdagelse i ”regnskoven”, blandt ”kæmperegndråberne” og langs ”solskrænten” på Tåsinge Plads.

Derudover dukker Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell op som gadekok! Sammen med Søren Ejlersen fra Aarstiderne tilbereder han en vintersuppe af lokale grøntsa-ger, inden han klokken 15.30 indvier den ny Tåsinge Plads officielt, og lyset på pladsen tændes. Læs mere om de mange aktiviteter i det særskilte program.

FAKTA OM TÅSINGE PLADS OG KLIMAKVARTER

Tåsinge Plads

 • Tåsinge Plads indvies den 6. december 2014.
 • På Tåsinge Plads er over 1.000 m2 asfalt blevet omdannet fra vejareal til et levende byrum, hvor frodig natur og rindende regnvand skaber en grøn oase for beboerne i Klimakvarteret.
 • I alt forsinkes og håndteres regnvand fra et areal på 4300 m2, hvilket svarer til et område på størrelse med en halv fodboldbane.
 • Vandet fra tagene løber ned i store underjordiske vandbeholdere. Undervejs renses vandet til så ren vandkvalitet, at det kan bruges til vandleg.
 • Ved de store ’regndråber’ på pladsen kan vandet fra tankene pumpes op under dråberne. Derfra løber vandet ned i et delta, hvor børn kan lege med vandet.
 • Holdet bag projektet på den nye Tåsinge Plads består af Malmros A/S, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon, Feld – Studio for digital crafts og Via Trafik.
 • Projektet har kostet 16 mio. kr. som betales af Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Københavns Kommune og HOFOR.
 • Tåsinge Plads indvies i forbindelse med Københavns udnævnelse til European Green Capital 2014.

Klimakvarter

 • Kvarteret omkring Skt. Kjelds Plads er udnævnt til Klimakvarter, og området er udnævnt som udstillingssted for klimatilpasning i København. De initiativer, metoder og løsninger, der udvikles her, skal inspirere til klimatilpasning i hele København.
 • Visionen er, at 20% af de asfalterede arealer i kvarteret skal gøres til grønne områder, og at 30% af den regn, der falder til daglig, bliver afledt lokalt frem for at ende i kloakken.
 • Projektet blev skudt i gang i 2012, hvor tre større byrum blev udvalgt til klimatilpasning. De tre byrum er Tåsinge Plads, Skt. Kjelds Plads og gaden Bryggervangen.
 • Tåsinge Plads er det første af de tre byrum, der er færdigt.

Læs mere om Tåsinge Plads og Klimakvarter på klimakvarter.dk