Arkivnyhed - kan være forældet

Nu skal Københavns 300.000 husstande i gang med at sortere bioaffald

30.05.2017
Københavnerne skal fra august til at sortere bioaffald, så ressourcerne i kartoffelskræller og kaffegrums kan udnyttes bedst muligt.

Københavnerne er allerede godt i gang med at sortere og genanvende deres affald. De har i årevis sorteret pap, papir og glas, og senest er også metal, plast og elektronik begyndt at blive sorteret fra, så ressourcerne kan blive genanvendt. 

Nu tager Københavns Kommune endnu et vigtigt skridt mod at skabe en mere bæredygtig by, når der bliver indført sortering af bioaffald. Fra august og fire måneder frem ruller Københavns Kommune en ny affaldsordning ud i hele byen, der skal gøre det nemt for københavnerne at sortere og aflevere bioaffald til genanvendelse lige uden for døren. Det indsamlede affald skal omdannes til energi på et biogasanlæg, mens restproduktet vil blive spredt ud på landets marker for at sikre, at begrænsede ressourcer som eksempelvis fosfor kommer tilbage i naturens kredsløb.

En undersøgelse fra 2016 viser, at mere end 40 pct. af indholdet i københavnernes husholdningsaffald er organisk affald, og der er derfor masser af ressourcer at hente, hvis kartoffelskræller, kaffegrums og kyllingeben bliver sorteret fra. 

'København har under sloganet ’Genbrug er guld’ arbejdet benhårdt på at ændre opfattelsen af affald, så vi begynder at se det som ressourcer, der kan udnyttes. Vi har et mål om, at 45 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018, og her udgør det daglige madaffald en kæmpe ressource, fordi mængderne er så store. Hvor mange tidligere har tænkt køkkenets affaldsspand som det naturlige førstevalg, har vi efterhånden skabt så mange muligheder for at sortere og genanvende, at det fremover vil blive en naturlighed at spørge sig selv, om et givent stykke affald gemmer på genanvendelige ressourcer. Køkkenspanden med restaffald ender som den sidste udvej,' siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).   

I en tidligere undersøgelse har 78 pct. af københavnerne tilkendegivet, at de gerne vil sortere og genanvende det organiske affald, hvis de får muligheden for det. Erfaringerne fra andre lande viser, at det er vigtigt, at man har det rette udstyr til rådighed, hvis sorteringen skal blive en ny vane i hverdagen. Derfor forsyner Københavns Kommune byens husstande med en startpakke bestående af en køkkenkurv til indendørs sortering, biologisk nedbrydelige poser og en guide til sortering. 

Når biologisk affald sorteres separat og sendes til et biogasanlæg, kan langt flere ressourcer i affaldet udnyttes, end når det sendes på forbrændingen. 

'Bioaffald kan omdannes til el, varme og biogas, som bl.a. holder hjulene kørende i de nye 5C-busser og 75 pct. af Københavns egne skraldebiler. Udviklingen er endnu ikke dér, hvor den tunge transportsektor kan køre på el, så biogassen er helt afgørende for at sikre renere luft i byen. Samtidig får vi udnyttet absolut alle ressourcer i affaldet – også restproduktet, der bl.a. indeholder fosfor, som er et livsvigtigt næringsstof i forhold til at kunne sikre fremtidige generationer mad på bordet,' siger Morten Kabell (EL).

Alle husstande vil i løbet af sommeren modtage et brev fra Københavns Kommune med mere praktisk information om den nye affaldsordning. Fra august-oktober vil der være fokus på at implementere ordningen hos byens 280.000 lejligheder, og derefter kommer turen til de omkring 20.000 villaejere.

Den nye affaldsordning omfatter hele København. Villaer og rækkehuse kan framelde sig ordningen, hvis de ikke har plads til beholderne eller vælger at dele beholder med naboen for at spare plads. I etageejendomme kan den enkelte husstand undlade at benytte ordningen.