Arkivnyhed - kan være forældet

Nu kan villaerne på Østerbro sortere mere

06.07.2015
Nye beholdere til hård plast/metal, småt pap og bioaffald er på vej ud til villaer og rækkehuse på Østerbro. Resten af byen følger efter.

Rigtig meget af det husholdningsaffald, der bliver smidt ud, kan bruges igen, hvis det bliver sorteret. Derfor får villaer og rækkehuse på Østerbro nu ny beholdere til hård plast, metal, småt pap og bioaffald. I løbet af 2015 og 2016 bliver beholderne kørt ud til villaer og rækkehuse i resten af byen.

Mange ton afleveres til genanvendelse

Etageejendommene i København fik leveret nye beholdere til hård plast, metal og elektronik i 2012-2014, og siden da er indsamlingen af det genanvendelige affald røget i vejret. Københavnerne vil gerne sortere deres affald, hvis det er nemt at komme af med.

Men selv om beboerne i etageejendommene har taget rigtig godt imod de nye beholdere og afleverer sorteret affald som aldrig før, er der stadig et stykke vej til Københavns Kommunes mål om at genanvende 45 % af husholdningsaffaldet i 2018 er nået. I 2012 lå tallet på 27 %, og i dag er det oppe på 30 %.

Nye beholdere

Derfor er det nu blevet villaernes og rækkehusenes tur til at få nye beholdere og dermed bedre muligheder for at sortere. Beboerne i villaer kan allerede aflevere papir, farligt affald, elektronik, haveaffald, storskrald og stort pap lige uden for døren, men nu bliver ordningerne altså udvidet med beholdere til hård plast/metal, småt pap og bioaffald, som udgør en stor del af affaldet fra husholdningerne.

Kartoffelskræller bliver til biogas og kompost

Som noget nyt tager Københavns Kommune med udrulningen af de nye beholdere også hul på sortering og genanvendelse af organisk husholdningsaffald, der har fået det mere mundrette navn bioaffald. Kartoffelskræller, muggent rugbrød, for gammelt pålæg og brugt køkkenrulle fylder godt op i køkkenskraldespanden, men hvis det i stedet sorteres fra, kan det omdannes til biogas og kompost. Biogassen bruges til at lave varme og el, og komposten bruges som gødning og forbedring af landbrugsjord.

Du skal tilmelde dig

Det er ikke alle villaer og rækkehuse, der har plads til beholderne, og derfor er papbeholderen og biobeholderen frivillige og kræver tilmelding via Nem Affaldsservice på kk.dk/affald. Den todelte beholder til hård plast/metal er obligatorisk. Udrulningen af beholderne sker bydelsvist, og alle husstande får et brev, når det er tid til at melde sig til.

De villaer og rækkehuse, der vælger at få en beholder til bioaffald, får sammen med beholderen leveret en lille affaldsbeholder til opsætning i køkkenet og en rulle nedbrydelige affaldsposer, så det er nemt at tage hul på den nye vane med at sortere bioaffaldet.