Nu indvies fremtidens gårdhave i Askøgade

14.08.2020
Byer forandres i disse år for at gøre dem bedre rustet til at modstå klimaforandringer.

I Askøgade på Østerbro er gården forandret til et godt eksempel på, hvordan håndtering af regnvand kan forenes med fornyelsen af et nedslidt gårdmiljø. Fredag d. 21. august kl. 16 indvies gårdhaven ved et arrangement, hvor man bl.a. kan høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering.

Ligesom andre store byer står København over for en række store udfordringer som følge af klimaforandringerne. Gårdhaven ved Askøgade er sammen med gårdhaverne ved Straussvej i Sydhavnen og Tomsgårdsvej i Nordvest de første eksempler på fremtidens gårdhaver, som bidrager til at klimatilpasse København. De tre projekter demonstrerer, hvordan regnvand kan opmagasineres og tilbageholdes og være med til at danne smukke og stemningsfulde gårdhaver med fx søer, kanaler, væksthus og dyrkningsområder til glæde for beboerne.

I gårdhaven i Askøgade er der blandt andet etableret et nedsænket dalstrøg, der sikrer, at gårdrummet kan håndtere en skybrudssituation. I det sammenhængende regnvandssystem forsinkes og styres tagvandet, så det kan bruges til vanding og leg, før det siver ned og tilbageholdes fra den eksisterende kloak. Resultatet er blevet en frodig og grøn gårdhave, som samtidig kan håndtere store mængder nedbør.

Kom og vær med til at indvie gårdhaven ved Askøgade

Sammen med Østergården inviterer Københavns Gårdhaver i Teknik- og Miljøforvaltningen lokale beboere til indvielse af Fremtidens Gårdhave ved Askøgade fredag d. 21. august fra kl. 16.00 til 17.30.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen deltager, og det vil være muligt at besøge gårdhavens boder og høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering. Der vil desuden være aktiviteter for børn, og under hele arrangementet er der forfriskninger, grillpølser og is.

Teknik- og Miljøforvaltningen følger de gældende retningslinjer ift. covid-19 og sørger for håndsprit. Hvis antallet af mennesker når en vis størrelse, vil forvaltningen sørge for, at der ikke bliver lukket flere mennesker ind til arrangementet.