Arkivnyhed - kan være forældet

Nu går byggeriet af Børnebyen på Christianshavn endelig i gang

23.09.2015
Nu er der igen kommet gang i gravemaskinerne på Trekantsgrunden på Christianshavn.

 

I 2014 stoppede opførelsen af Københavns Kommunes nye institutionsbyggeri på Prinsessegade brat. Entreprenørfirmaet Kjær & Lassen A/S gik i rekonstruktion, og af samme årsag måtte kommunen indstille samarbejdet og på ny sende projektet i udbud. Nu har entreprenørfirmaet Jakon A/S fået tildelt opgaven med at opføre Børnebyen på Christianshavn, hvor man allerede er i fuld gang med skabe fundament til de nye bygninger. 

- Børnebyen er et fantastisk spændende projekt, som desværre har fået en al for lang start – derfor er det virkelig dejligt endelig at se håndværkere og maskiner på grunden. Med Børnebyen bygger vi i en helt ny skala, hvor dag- og fritidsinstitutioner bliver integreret i et fællesskab. Og selvom der er tale om et stort fællesskab, er Børnebyen udformet på børnenes præmisser, så de kan finde tryghed og indgå i faste rammer i deres nærmiljø, siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev.

Miniudgave af København
Børnebyen på Christianshavn er udviklet i tæt dialog med brugerne med det mål at skabe ”Verdens Bedste Børneby”. I udviklingen af projektet er København brugt som forbillede, og i Børnebyen får børnene en miniversion af storbyen. Der bliver etableret forskellige kvarterer, som henvender sig til forskellige aldersgrupper, og Børnebyen kommer til at bestå af byrum, pladser, parker og markante bygninger som rådhuset, biblioteket, museet, boldburet, restauranten og en brandstation. Det er elementer, som også findes i København, og som går igen i Børnebyen – blot i børneskala – og som skal danne rammen om fællesskabet for de kommende daginstitutioner.

Børnebyen kommer til at indeholde både 0-5 års-institutioner og fritidstilbud for områdets skolebørn. På et hjørne af grunden bliver der opført et vinkelhus i 2 etager til børn mellem 0-5 år. Bygningen, som skal rumme 17 børnegrupper, bliver delt i to fløje, som igen bliver delt i en række mindre og større enheder. Produktionskøkken og ”Restaurant” bliver et samlende fællesrum midt i bygningen.

To bygninger klar i 2016
Ud mod kanalen bliver der opført en 2 etagers bygning til 10 fritidsgrupper. Denne bygning bliver også delt i 2 fløje og brudt op i mindre enheder. Et centralt fællesrum ”Museet” bliver husets hjerte. Hver fløj indrettes med køkken, som får direkte adgang til tagterrasser. Fritidsbygningen bliver bygget sammen med Børnebyens multisal ”Rådhuset”, som er tænkt som hele Børnebyens centrum og et sted, hvor alle kan mødes til forskellige arrangementer. Her kan glasfacaden åbnes ud mod det omkringliggende uderum, så ude- og inderum flyder sammen.

De to bygninger forventes at stå færdige og klar til brug i oktober 2016. Herefter går 2. etape af byggeriet i gang. I 2. etape skal eksisterende bygninger på den modsatte del af grunden rives ned og et nyt hus til 5 fritidsgrupper skal opføres. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.