Arkivnyhed - kan være forældet

Nu får Københavns offentlige toiletter et løft

20.12.2016
Tissetrængende københavnere kan se frem til renere offentlige toiletter og renoverede pissoirs.

Samtidig istandsættes kommunens smedejernspissoirs, og så kan børnefamilierne se frem til weekendåbne toiletter på adskillige af de bemandede legepladser. 

København har de senere år arbejdet målrettet på at skabe et bedre byliv, og københavnerne har de senere år indtaget stadig større dele af byen, i takt med at den har fået flere grønne og blå rum, som inviterer til leg og ophold. Men et sted er byen ikke helt fulgt med udviklingen, for hvis der har været behov for at forrette sin nødtørft, har mulighederne ikke altid været i nærheden, eller også har københavnerne valgt muligheden fra, når det kom til at benytte de offentlige toiletter i kommunen.

Pissoirer forbedres

Undersøgelser har vist, at mange toiletter bliver valgt decideret fra, fordi de fremstår uhumske, og det er den oplevelse, kommunen nu vil gøre op med. Samtidig sætter kommunen byens syv støbejernstoiletter i stand. Renoveringen vil omfatte både pissoirkummen, læskærmen, vandtilførslen og kloakeringen. Det skulle gerne resultere i færre lugtgener. Samtidig forbedres belysningen, og pissoirerne får også en makeover, så de fremstår mere indbydende og præsentable. 

Toiletter på bemandede legepladser

Et tredje indsatsområde bliver toiletterne på de bemandede legepladser. Tidligere lå legepladserne ofte øde hen, når institutionerne lukkede, men i dag er de et tilløbsstykke, som bruges alle ugens dage. Derfor er der også et øget behov for at kunne lade både børn og voksne komme let til et toilet, og derfor åbner kommunen nu for toiletterne i weekenden på otte ud af byens 26 legepladser. 

Det er besluttet at åbne toiletterne på følgende bemandede legepladser i weekenden:

  • Valbyparken (2450),
  • Bredegrund (2300),
  • ByOasen (2200),
  • Ørstedsparken (1364),
  • Nørrebroparken (2200),
  • Hulgårdsplads (2400),
  • Mimersparken (2200),
  • Hans Tavsens Park Øst (2200). 

Toiletterne er udpeget ud fra en vurdering af, hvor der forventes flest besøgende i weekenden og ud fra, at der ikke er andre tilgængelige toiletter i nærheden af disse legepladser. På baggrund af konkrete erfaringer med brugen af toiletterne vil forvaltningen eventuelt justere servicen, så der bliver lidt færre åbne toiletter om vinteren og lidt flere om sommeren.

Bevillingen til løft af toiletterne

Der er afsat 12,1 millioner til et løft af toiletterne over de næste fire år. Forvaltningen investerer i to spulevogne, der både skal effektivisere rengøringen og sikre de bedst mulige arbejds- og hygiejneforhold for kommunens medarbejdere. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.