Arkivnyhed - kan være forældet

Nu er vinderprojektet valgt for Københavns nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade

25.06.2015
Vinderprojektet er en overbevisende og elegant bro. Hovedgrebet er en enkel, kurvet linje, som naturligt forbinder to bydele

Broen er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. Broen strækker sig smukt fra det urbane Vester Voldgade og lander i et nyt byrum ved Langebrogade og hen mod Langebro – tæt på det gamle voldområde. Den nye bro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringer byen og havnen tættere på hinanden. 

Vinderprojektet integrerer på bedste vis arkitektur og ingeniørkunst

Forslaget fra Team BuroHappold Engineering er udpeget som endelig vinder af konkurrencen. Dommerkomitéen ser frem til den videre bearbejdning og endelige detaljering af projektets detaljer. Med opførelsen får København et projekt, hvor form og funktion smelter sammen i en nytænkende løsning på allerhøjeste, internationale niveau.

Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania Byg, siger:

”I dommerkomitéen har vi vurderet, at vinderforslagets bærende kvalitet er det ”flydende tværsnit”, der giver broen sin udtryksfulde spændstighed. Forslagets klare linjeføring over havnen er uden tvivl konkurrencens bedste besvarelse på en bro med et enkelt trafikalt flow mellem de to bydele, den skal forbinde. Det er en bro, vi mener, københavnerne kan være stolte af. Den præcise placering over havnerummet efterlader et ubrudt vandrum foran Bryghusprojektet, og tilgodeser i det hele taget, at der er frit rum omkring både broen, Bryghusprojektet og de mange vigtige, historiske anlæg i området.”

Realdania giver broen som en gave for at udvikle de rekreative kvaliteter og tilgængeligheden i den centrale del af Københavns Havn. Broprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania Byg (der er et datterselskab af Realdania) og Københavns Kommune. Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001. Broen forventes færdig i 2018.

Broen skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister

Den nye bro aflaster Langebro, som bruges af 35.000 cyklister på hverdage. Broen tilbyder et attraktivt alternativ til Langebro og bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og ”Havneruten”.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), siger:

”Når cyklister i dag skal krydse havnen, må de enten køre over den bilfyldte Langebro eller leve med trængslen på cykelstierne over Knippelsbro. Nu får både cyklister og fodgængere et alternativ der viser, at København er en grøn by, der prioriterer cyklisterne. Gaven fra Realdania er med til at fremskynde den positive udvikling i byen, hvor stadig flere cykler hver dag.”

Broen retablerer en historisk forbindelse

Den oprindelige Langebro forbandt Rysensteen Bastion og Kalvebod Bastion – fra Vester Voldgade til Langebrogade. En nye cykel- og gangbro vil på dette sted referere til en historisk forbindelse i byen og på logisk vis indskrive sig i den eksisterende, bymæssige struktur.

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, siger:

“Vi er glade for at være med til at opfylde kommunens ønske om at genetablere den historiske forbindelse over havnen. Og dermed også bidrage til en fantastisk forlængelse af de kulturtilbud og levende byrum, der i løbet af de kommende år folder sig ud i og omkring byggeriet på Bryghusgrunden. Da den første Langebro blev anlagt her i slutningen af 1600-tallet markerede havnefronten, at hér stoppede byen. I dag er havnefronten et af Københavns store aktiver.”

International projektkonkurrence

Realdania Byg udskrev i samarbejde med Københavns Kommune den 30. oktober 2014 en indbudt projektkonkurrence om en oplukkelig cykel- og gangbro over Københavns Havn, lige nord for Langebro. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.