Arkivnyhed - kan være forældet

Nu bruger den gamle del af Sydhavn 1/3 mindre vand – uden at det kan mærkes i dagligdagen

26.09.2019
Forsøg i den gamle del af Sydhavn viser, at det er muligt at opnå store vandbesparelser, uden at man skal lægge sine vaner helt om.

Når vi taler om, hvordan man kan spare på sit vand- eller varmeforbrug, indebærer det som regel, at man skal ændre sin adfærd markant, og det er ikke altid let. Men forsøg i den gamle del af Sydhavn viser, at det faktisk er muligt at opnå store vandbesparelser, uden at man skal lægge sine vaner helt om.

Siden 2014 har Områdefornyelse Sydhavn haft fokus på miljø og energibesparelser i den gamle del af Sydhavn. Dengang brugte beboerne i området i gennemsnit 127 liter vand pr. person i døgnet, og Sydhavns forbrug lå væsentlig højere end gennemsnittet for København.. Målet var at reducere vandforbruget med minimum 10 procent inden 2020, men allerede i 2018 var målet nået, og vandforbruget var bragt ned på 113 liter vand pr. person i døgnet.

Områdefornyelsens indsats har bestået i at give nyttig viden og tips til beboerne om, hvordan man nemt sparer på vand og varme. Fx kan man spare over 15.000 kr. om året, hvis man får stoppet et toilet, der løber. Det har den almene boligforeningen AKB i Sydhavn fx haft succes med. Foreningen har stoppet dryppende vandhaner og løbende toiletter, svarende til 500.000 kr. på årsbasis.

'Sydhavn er den første områdefornyelse, hvor der er et særligt fokus på energibesparelser. Det har vist sig, at en lokal, målrettet indsats giver resultater. Energiforbruget er de sidste fire år nedbragt markant i boligerne. Målsætningen om 10 procents besparelse på vand var ambitiøs, men allerede ét år før forsøgets afslutning er vandforbruget faldet med 11 procent. Derfor vil vi selvfølgelig bringe erfaringerne fra Sydhavn videre i andre projekter. Det kommer vi fx til at gøre, når den nye områdefornyelse Bavnehøj starter i 2020,' siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der driver byens områdefornyelser.

Udover et lavere vandforbrug har boligerne i den gamle del af Sydhavn også formået at få nedbragt varmeforbruget med ca. 8 procent, hvilket svarer til en besparelse på 6,2 mio. kr. i alt over 4 år.

 

Lokal skole i Sydhavn har reduceret vandforbruget med 34 procent

Et andet lokalt projekt er gennemført i et samarbejde mellem Områdefornyelse Sydhavn og energiteamet i kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF), der i årevis med stor succes har reduceret vandforbruget på københavnske skoler og institutioner.

BUF har cirka 730 institutioner og 80 skoler, hvoraf energiteamet allerede har udskiftet vandhaner på 177 institutioner og 35 skoler, hvilket har medført en gennemsnitlig vandbesparelse på 30 procent.

I Sydhavn har Områdefornyelsen og energiteamet gennemført et vandspareprojekt på Ellebjerg Skole og i den tilhørende fritidsinstitution i Louis Pios Gade. Projektet omfattede måling af vandforbrug og udskiftning af vandhaner til energibesparende armaturer.

Resultatet blev, at skolen alene på det kolde vand sparer 19 procent, hvilket svarer til ca. 12.000 kr. om året. Besparelsen var endnu mere markant i fritidsinstitutionen, hvor de nye armaturer medførte besparelser på 34 procent på det samlede vandforbrug samt 41 procent på det varme vand – vel at mærke uden at børn og voksne kunne mærke forskel i dagligdagen, og uden at de har skullet gøre noget anderledes, når de bruger vandet. Efter tre år er investeringen i indkøb af nye armaturer tilbagebetalt.

Armaturproducenten FM Mattsson Mora Group Danmark har faciliteret projektet på skolen.

'De store besparelser opnås ved at kombinere flere elementer i nye armaturer. Først og fremmest benyttes berøringsfrie armaturer, der sikrer, at vandhaner ikke kan efterlades åbne eller dryppende. De giver en præcis vandmængde, der er optimeret til en omgang håndvask – hverken mere eller mindre,' forklarer energirådgiver Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group.

I ugerne 37-39 har der været energiuger i Sydhavn i samarbejde med HOFOR, som afsluttes med et offentligt event lørdag d. 28/9. I ugerne har der været kampagneplakater i byrummet med gode råd til at spare på vand og varme.

 

Fakta

  • Områdefornyelsen Sydhavn har haft fokus på energibesparelser i Sydhavn fra 2014-2019. Målet har været lavere vand- og varmeforbrug og mere livskvalitet i boligerne. Projekterne er bl.a. udført i samarbejde med HOFOR og energiteamet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
  • Kvarterplanen, der er Områdefornyelsens plan for indsatserne, er godkendt af Borgerrepræsentationen. I planen er der afsat 50 mio. kr. til fornyelse af området, heraf 6,15 mio. kr. til indsatsen omkring energi og miljø – primært til bygningers energirenovering ift. varme og vand.
  • Området i Sydhavn omfatter cirka 6500 boliger, hvoraf ca. 50% er almene boliger. Alt i alt huser Sydhavn i omegnen af 10.000 københavnere.
  • Før projektet startede satte Områdefornyelsen også et ambitiøst mål om at nedsætte varmeforbruget fra 130 kWh/m2 til 115 kWh/m2. I 2018 var man allerede godt på vej med et varmeforbrug på i gennemsnit 120 kWh/m2.
  • Det reducerede vandforbrug svarer til en besparelse på 1,9 mio. kr. i alt på de 4 år fra 2014-2018. Besparelsen på vand og varme i den gamle del af Sydhavn er ikke medregnet investeringen. Det er alene den direkte aflæsning af vand og varmeforbruget .
  • Ellebjerg skole og fritidsinstitutionen ved skolen har begge deltaget i en energicase, hvor samtlige armaturer først er blevet målt og siden udskiftet med nye, mere energirigtige varianter.
  • På Ellebjerg Skole er der i alt ca. 100 armaturer – besparelsen er primært opnået ved at justere efterløbstid og ved sensorstyring. Derudover følger mange fordele, fordi de nye elektroniske armaturer er mere holdbare og bedre kan modstå de mange elevers brug.