Arkivnyhed - kan være forældet

Nu begynder renoveringen af Frederiksholms Kanal

25.07.2016
Tirsdag den 26. juli går arbejdet i gang med at omdanne Frederiksholm Kanel til en ny promenade med plads til ro og ophold langs vandet.

I foråret 2017 kan københavnerne se frem til resultatet af det arbejde, som Teknik- og Miljøforvaltningen nu sætter i gang for at skabe mere plads til at promenere og opholde sig langs det historiemættede område ved Frederiksholms Kanal.

Anlægsarbejdet starter op den 26. juli, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde med to forskellige udtryk på promenaden, der skal understøtte områdets historik.

Slotspromenaden, der går fra Stormbroen til Prinsens Bro, vil få et mere stringent og elegant udtryk, der skal afspejle beliggenheden op af Christiansborg. Her anlægges et bredt opholdsmiljø med granitbelægning og københavnerbænke langs kanalen. Asfalten på vejbanen fjernes, og de underliggende brosten genanlægges på stedet med to cykelspor.

På Havnepromenaden, der går fra Prinsens Bro til Bryghusgrunden, vil københavnere i fremtiden kunne nyde et mere rustikt miljø, der skal afspejle tidligere tiders havnemiljø. Her bliver etableret opholdsmiljø med siddemulighed langs kanalen, og opholdsarealerne indrettes dels med københavnerbænke og dels med genbrug af granitelementer fra kommunens materialeplads. Belægningen genoprettes i hele vejens bredde, og københavnerfortovet langs husfacaderne renoveres i hele gadens længde.

Der vil være åbent for fodgængere og cykler i hele anlægsperioden, mens der vil være delvist lukket for øvrig trafik i kortere perioder. Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for at skilte om de aktuelle afspærringer i området.

En del af projektets formål er at bevare de historiske værdier i området, og det betyder blandt andet, at man genbruger 2850 m2 københavnerbrosten fra Frederiksholms Kanal, ligesom der vil blive genbrugt 700 m2 gamle bordursten af nordisk granit fra Jagtvej. Langt de fleste af stenene genanlægges helt lokalt, så de ikke skal køres til midlertidige depoter. Det betyder, at der vil være mindre lastbilkørsel til og fra området end normalt. Til gengæld vil selve anlægsområdet være af lidt større omfang, da der vil blive flyttet rundt på brostenene langs strækningen, og der derfor er behov for at arbejde på lidt større områder ad gangen i løbet af anlægsperioden.

Anlægsarbejderne udføres i dagtimerne på hverdage mellem 07.00-19.00, og på lørdage mellem kl. 8-17.00, og der må forventes lidt støjgener i perioden.

For at skabe plads til den nye promenade med opholdsrum og skabe en bedre forbindelse mellem Indre By og havnen, nedlægger kommunen 80 parkeringspladser. Udregninger ud fra kommunens parkeringsopgørelse viser, at der stadig vil være plads til at parkere for beboerne i området, da belægningsprocenten er beregnet til at stige fra 75 % til 88 % i aftentimerne. For at tilgodese erhvervslivet og institutionerne i nærheden oprettes aflæsningspladser med tidsbegrænset parkering i dagtimerne og almindelig parkering i det øvrige tidsrum. Københavns Kommune vil i god tid skilte, når det er tid til at nedlægge de enkelte P-pladser.

Anlægsfasen forventes at stå på frem til foråret 2017.