Arkivnyhed - kan være forældet

Nordre Frihavnsgade under lup

04.02.2015
De kommende måneder vil Københavns Kommune undersøge, hvordan Nordre Frihavnsgade kan se ud i fremtiden. Brugere af gaden inviteres med

Interviews, workshops, facebook og vandringer. Der bliver gået grundigt til værks, når kommunen i den kommende tid retter luppen mod Nordre Frihavnsgade. Det sker som led i en undersøgelse, der skal blive til et oplæg for at forbedre gaden og byrummet.

Nordre Frihavnsgade er en af Østerbros mest besøgte handelsgader men er samtidig meget trafikeret. Det giver udfordringer, når børn skal afleveres i skole eller daginstitution, og kan føles utrygt for de mange cyklende i gaden. Der skal derfor kigges på cykelforholdene i gaden men i lige så høj grad på gaderummet som helhed. Det skal blandt andet ske i dialog med borgere, erhverv, skoler og lokaludvalg for at skabe den mest optimale løsning ved en renovering af hele gaderummet.

”Inden vi sætter os til tegnebordet og kommer med et bud på ændringer af Nordre Frihavnsgade skal vi selvfølgelig have input fra de mange beboere og brugere af gaden”, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Bevar det der virker

Kommunen vil i løbet af foråret 2015 gennemføre en række aktiviteter, hvor alle interesserede vil få mulighed for at komme med ønsker og ideer til ændringer af gaden. Aktiviteterne vil spænde fra gadevandringer over lørdagsevents til åbning af en ”butik” i gaden, hvor man kan henvende sig og udpege de velfungerende eller de farlige steder, der trænger til forbedringer.

”Nordre Frihavnsgade bliver navnlig af cyklister oplevet som meget utryg. Men der er også rigtig meget, der i dag fungerer og giver gaden et positivt særpræg. Det skal vi også tage hensyn til. Derfor vil vi gerne have ideer til både de ting, der gerne må blive lavet om, men også de ting, der godt må blive bevaret”, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

De mange forslag og ideer bliver i løbet af sommeren kogt ned til et idekatalog med anbefalinger til, hvordan fremtidens Nordre Frihavnsgade skal tegnes ud fra brugernes behov. Herefter skal politikerne på rådhuset tage stilling til, hvilken vej forandringerne skal gå, og hvor mange penge, der kan afsættes.

De næste uger går interviewere fra forvaltningen rundt på Nordre Frihavnsgade og stiller spørgsmål til gadens brugere. Fra begyndelsen af marts vil nye aktiviteter blive lanceret.