Arkivnyhed - kan være forældet

New York vil lære af København

10.01.2013
  • ""
I dag mødes Københavns overborgmester Frank Jensen (S) med New Yorks borgmester Michael Bloomberg, der er inspireret af København.

Mødet vil finde sted kl. 9.30 (lokal tid) i New York’s City Hall og blandt andet omhandle Københavns planer om at blive verdens første CO2 neutrale storby, Københavns arbejde med klimatilpasning og evner til at skabe grønne job. København er af OECD udnævnt til at være blandt verdens bedste til at skabe grønne job i rapporten Measuring the potential of local green growth: An analysis of Greater Copenhagen.

"Vi har gode resultater fra arbejdet med at udvikle et grønnere og bedre New York," siger New Yorks borgmester, Michael Bloomberg. " En stor del af baggrunden for vores succes er udveksling af ideer med store international byer med en innovativ bæredygtig agenda, som København. Sammen vil vi fortsat arbejde for en offensiv klimadagsorden og for at styrke byernes arbejde med disse mål,” siger Michael Bloomberg.

“Jeg er meget tilfreds med at New Yorks borgmester har sat en tydelig, grøn dagsorden for at inspirere andre storbyer verden over. Det er byerne som har mulighed for at investere og skabe arbejdspladser, samtidig med at vi forbedrer miljøet og forebygger nye naturkatastrofer, siger overborgmester i København, Frank Jensen.

På dagsordenen for mødet mellem de to borgmestre er også samarbejdet i netværket C40, som omfatter verdens 40 største byer og har Michael Bloomberg som formand. Netværket har bedt overborgmesteren og København om at lede C40’s Green Growth Network, som handler om, hvordan verdens storbyer kan være med til at skabe flere grønne job.

Klimatilpasning på dagsordenen efter Sandy

Efter orkanen Sandy, har borgmester Bloomberg bestilt en analyse af byens beredskab, en plan for genopbygning af de hårdest ramte områder og for, hvordan byen kan blive bedre til at tilpasse sig klimaforandringer.  I processen ser New York blandt andet på Amsterdam, London og København.

Foreløbig har Bloomberg foreslået etablering af vådområder, en ny ”grøn infrastruktur”, der kan opfange regnvand, inden det oversvømmer kystområderne, en gennemgang af de offentlige transportsystemer, udvidede evakueringszoner og en gentegning af byens 100 år gamle kort over områder, der er i fare for oversvømmelse.

København har allerede kortlagt, hvilke områder, der er i risiko for oversvømmelse. Borgerrepræsentationen har vedtaget en klimatilpasningsplan for byen og iværksat initiativer. Det forventes derfor, at New York kan uddrage konkret læring af København:

  • Allerede nu ledes regnvand fra indre by udenom kloakkerne og direkte til underjordiske overløbsbassiner eller direkte i havnen. Denne håndtering af vandet har desuden den positive sidegevinst, at havnevandet er så rent, at vi kan bade i det. Og nu udvides dette med en skybrudsplan, så regnvandet i fremtiden i endnu mindre omfang kommer i kloakken – men håndteres på overfladen – og gerne i kombination med spændende nye løsninger, som gør København endnu bedre at leve i.
  • Samtidig arbejder man i København med andre metoder til at opsamle og forsinke regnvandet, så det ikke belaster kloakken. På Østerbro har kommunen udvalgt et kvarter som et levende laboratorium for klimatilpasning. Her skal kommunen udvikle og teste metoder til at håndtere regnvand og indrette byen, så den kan tåle fremtidens klima. Det vil forhåbentlig skabe både gode løsninger til glæde for borgerne – og udvikling af nye teknologier, som kan skabe jobs og vækst.
  • Beskyttelse af København mod fremtidige oversvømmelser fra havet er også højt på dagsordenen. Konkret har byen forstærket digerne på den vestlige del af Amager.
  • Desuden planter Københavns Kommune træer og etablerer grønne områder, der holder byen kølig under hedebølger.