Arkivnyhed - kan være forældet

New York vil kopiere Københavns klimatilpasning

12.10.2015
København og New York underskriver samarbejdsaftale om klimatilpasning. Aftalen kan bane vej for store ordrer til danske virksomheder.

Skybrud i København er ved at udvikle sig til en årlig tilbagevendende begivenhed, og hovedstaden har også fået den første forsmag på konsekvenserne af de fremtidige havvandsstigninger. Derfor har Københavns Kommune som en af de første storbyer i verden lavet en samlet plan for håndteringen af fremtidens store mængder regnvand, ligesom byen er langt med planerne om kystsikring. Også New York har med orkanen Sandy mærket konsekvenserne af klimaforandringerne. Derfor har de to byer netop underskrevet en samarbejdsaftale om klimatilpasning. Aftalen kan betyde ordrer i milliardklassen til danske virksomheder.

”København er langt fremme i arbejdet med at sikre byen mod de dramatiske klimaforandringer, verden står overfor. Derfor er vi en oplagt rollemodel for andre storbyer verden over. New York vil gerne lære af os, og det vil komme de mange danske virksomheder med speciale inden for området til gavn. Men København kan på flere områder også lære af New York, så vores arbejde med at beskytte hovedstaden mod skybrud og havvandsstigninger bliver endnu bedre,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

Ved denne sommers skybrud bestod Københavns første grønne klimakvarter, Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, sin første rigtige prøve. I stedet for at ende i kloakkerne og kvarterets kældre blev vandet fra skybruddet ledt væk via vejene og endte i det grønne byrum, der har erstattet asfalt og parkeringspladser i kvarteret. Og det er blandt andet Skt. Kjelds Kvarter, der nu skal danne grundlag for det styrkede samarbejde mellem København og New York om klimatilpasning. 

At den amerikanske millionby nu interesserer sig for de københavnske skybrudsløsninger er godt nyt for de danske virksomheder, der har hjulpet kommunen med at udvikle den særlige københavnske model.

”Vi oplever stigende interesse for danske løsninger i New York. Det gælder i forhold til konkrete klimateknologier - men også inden for miljørådgivning er interessen stor. Vi arbejder tæt sammen med en række danske virksomheder, som er på vej inde på cleantech markedet i New York. Der er ingen tvivl om, at samarbejdsaftalen mellem København og New York vil gøre det lettere at være dansk cleantech virksomhed i New York - og i sidste ende forhåbentlig omsætte sig fulde ordrebøger, siger Andreas Brunsgaard, chef for DI’s USA kontorer”.

Aftalen mellem København og New York er netop underskrevet i New York af Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og New Yorks miljøborgmester Emily Lloyd. Dansk Industri har spillet en afgørende rolle i arbejdet med at få aftalen mellem de to storbyer til at falde på plads.