Arkivnyhed - kan være forældet

Nedbrud på p-systemet i København

31.05.2016
P-automaterne i Københavns Kommune blev mandag ramt af et system-nedbrud, der betød, at alle byens 800 p-automater gik i sort.

Center for Parkerings leverandør af automaterne blev straks sat i gang med at finde fejlen, og alle disponible teknikere er sendt ud for at genstarte automaterne. 

P-vagterne pålægger ikke afgifter for manglende betaling, så længe automaterne ikke virker. Hvis man som bilist møder en automat, der ikke virker, skal man derfor ikke betale for parkering. Hvis man bruger app-løsning, kan man betale via den, som man plejer. 
 
Automaterne kan ikke genstartes fra centralt hold, men skal genstartes manuelt. Derfor forventes hele parkeringssystemet først at være oppe at køre igen i løbet af onsdag. Teknikerne er startet i rød zone og arbejder sig ud igennem grøn zone og blå zone. 
 
P-vagterne får besked, når de enkelte bydele bliver klarmeldt, hvorefter betalingskontrollen bliver genoptaget. Hvis man som bilist derfor kommer til en automat, der virker, skal man betale for parkering som normalt, for så betyder det, at systemet virker igen det pågældende sted. 
 
Hvis man har modtaget en afgift, selv om en p-automat har været ude af drift, kan man sende en klage til Center for Parkering, som så vil eftergive afgiften. Afgiften kan være pålagt i de første timer mandag, før det var meldt ud til alle p-vagter, at der var sket et nedbrud på systemet. Klagen kan sendes via den digitale parkeringsbutik: pbutikken.kk.dk.
 
Center for Parkering understreger, at nedbruddet ikke indebærer, at man kan parkere, som man vil i Københavns Kommune. I den periode hvor betalingsparkeringen er nede, vil p-vagterne i stedet skærpe deres opmærksomhed på kontrol af færdselslovsovertrædelser. 
 
'Ulovlig parkering på steder, hvor man ikke må holde, kan have store konsekvenser for fremkommeligheden i byen, trafiksikkerhed samt sikring af handicappladser, redningsveje osv. Derfor er det altid det primære fokus hos p-vagterne, og det er det også i denne situation, hvor betalingskontrollen er midlertidigt indstillet,' siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.