Arkivnyhed - kan være forældet

Når en folder ikke er nok

04.05.2017
Mange udsatte unge søger ikke hjælp hos de etablerede tilbud i kommunen. Den udgående indsats Ro på Rusen laver derfor opsøgende arbejde.

Rådgiverne sidder blandt andet på erhvervs- og produktionsskoler, så hjælpen er lettilgængelig for unge, der har problemer med rusmidler.

”For at være helt ærlig, så var jeg ikke selv taget hen til et rådgivningssted. Jeg havde det sådan, at ingen skulle hjælpe mig, siger Sofia på 17, der er elev på Produktionsskolen k-u-b-a.

”Jeg havde fået en masse brochurer om behandling og hjælp, men det fes altid bare ud i sandet. Det er så fedt, at Anne (Ro på Rusens rådgiver) bare er her på skolen, og vi siger hej på gangene,” siger Anders på 18, der også er elev på k-u-b-a.

Det er netop unge som Anders og Sofia, som Ro på Rusen er sat i verden for at opspore. Unge som ikke selv ville have opsøgt hjælp. De har begge haft det psykisk svært og har haft store forbrug af hash, som gjorde det svært for dem at følge deres skolegang.

"Særligt unge, der har det rigtig dårligt, har svært ved at overskue kommunen og den proces, det kan være at opsøge hjælp i kommunen. For dem hjælper en folder til et behandlingstilbud eller en reklame på facebook ikke,” siger Anne Grønbjerg, rådgiver for Ro på Rusen.

Ro på Rusen har samarbejdet med produktionsskolen k-u-b-a i snart to år. Samarbejdet betyder, at Anne Grønbjerg sidder på skolen op til to dage om ugen, hvor hun har anonyme samtaler med elever, der har et højt forbrug af rusmidler. Nogle gange kommer de unge selv, andre gange bliver de pålagt det af skolen, og nogle gange opsøger Anne Grønbjerg de unge eller taler med dem i klassen.

Halvdelen af de unge ville ikke have søgt hjælp

I Ro på Rusens brugertilfredshedsundersøgelse svarede 67 procent af de adspurgte unge, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem, at Ro på Rusens rådgiver sidder på deres skole. Og halvdelen svarer, at de ikke havde søgt hjælp, hvis ikke de kunne få det på skolen.

”De har ikke lyst til at være en del af behandlingssystemet, og de ser ofte ikke deres forbrug af rusmidler som problematisk. Så kommunes behandlingssteder virker derfor meget voldsomme. Så er det let og ikke så drastisk lige at gå forbi mig og tage en snak,” siger Anne Grønbjerg.

I dag har Anders og Anne Grønbjerg individuelle samtaler, og både Anders og Sofia deltager i Ro på Rusens gruppetilbud.

”Det er sådan, at jeg glæder mig til mandag nu, fordi jeg ved, at vi skal til gruppe. Det gør virkelig en stor forskel for skolen, at Ro på Rusen er her,” siger Sofia.

Også anonymiteten er en vigtig del af Ro på Rusens tilbud. I brugerundersøgelsen svarer 60 procent, at det er vigtigt, at man kan være anonym. 33 procent svarer, at de ikke havde deltaget i samtalerne, hvis de ikke kunne være anonyme.

Samarbejdet er det vigtigste

Ro på Rusen samarbejder med flere erhvervs- og produktionsskoler, Københavns Kommunes Ungdomsskole og med Center for Kompetence og Brobygning. Og det er netop samarbejdet, der er essentielt for Ro på Rusen, når man spørger indsatsens leder Carina Abel Gjaldbæk.

”Det er svært for skolerne at stå alene med rusmiddel-udfordringer, og på samme måde kan vi heller ikke lave en indsats alene. Men vi kan se, at vi kan gøre en stor forskel, når vi samarbejder med skolerne,” siger Carina Abel Gjaldbæk.

Socialborgmesteren Jesper Christensen er glad for de gode resultater, som Ro på Rusen er med til at skabe ude på skolerne i kraft af sin udgående indsats.  

”Det er ekstremt vigtigt at forstå, hvordan vi kan tilpasse vores indsatser efter de borgere, som er svære at nå. Ro på Rusen er et eksempel på, at kommunen indretter sig efter borgernes præmisser,” siger Jesper Christensen.

Han håber, at man på andre uddannelsesinstitutioner vil lade sig inspirere af k-u-b-as måde at håndtere rusmiddelproblemer på.

”Andre ungdomsuddannelser kunne også med fordel kigge på sig selv og spørge, hvordan kommer vi i mål med det, der er vores kerneopgave - mindre fravær og flere der gennemfører en ungdomsuddannelse,” siger Jesper Christensen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.