Arkivnyhed - kan være forældet

Nørrebro stationsområde skal indbyde til ophold

16.03.2015
Borgermøde tirsdag den 24. marts om udvikling af byrummet omkring Nørrebro Station.

Byrummet omkring Nørrebro Station hænger ikke sammen og trænger til en kærlig hånd. På et borgermøde tirsdag den 24. marts skal der nu præsenteres et idéoplæg til den samlede udvikling af området.

Nørrebro Stationsområde skal være et område, der ikke udelukkende er til transit, men som også giver forbipasserende plads og lyst til at opholde sig i området. Det er hovedtanken i Idéoplægget til udviklingen af området. I dag er højbanen med til at adskille Nørrebro og Nordvest, men fremover skal den hjælpe med at binde de to bydele sammen. 

Siden januar i år har COBE arkitekterne sammentænkt de fremtidige trafikale hensyn med borgernes idéer og ønsker til området. Det er der nu kommet et idéoplæg ud af, som vil blive præsenteret og diskuteret på et åbent borgermøde i Fælleshuset for A/B Lersøgaard tirsdag den 24. marts kl. 19 – 21. 

”Nørrebro Station er allerede i dag et vigtigt trafikknudepunkt, som mange københavnere benytter hver dag. Når Metro Cityringen åbner i 2019, kommer der endnu mere tryk på, og derfor er det vigtigt, at vi nu får lavet en plan for, hvordan vi kan få hele området til at hænge sammen og dermed til at fungere bedre for borgerne. Jeg er glad for, at området omkring stationen udvikles i en tæt dialog med borgerne, erhvervslivet og lokaludvalgene, siger overborgmester Frank Jensen.

Fokus i det nye ideoplæg er at skabe liv og attraktive passager under, langs med og på tværs af højbanen og dermed koble de tilstødende byrum til banen, så der bliver skabt alsidige byrum til et område med mange behov og stor forskellighed hos brugerne. Derfor er der i arbejdet med udviklingen gjort meget for at få hørt borgerne i området.

”Der kommer rigtig meget pres på området ved Nørrebro Station, når Metroen åbner. Vi skal lære af de fejl, vi har begået tidligere ved andre metrostationer og give plads til områdets beboere og ikke kun de rejsende. Derfor skal vi skabe nogle gode byrum, hvor man har lyst til at opholde sig, og her skal de lokale have afgørende indflydelse på udformningen,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

I januar startede processen med en event i lokalområdet, hvor der blev indhentet mange gode idéer fra borgerne. I februar og marts har rådgivere og kommunen været i dialog med en referencegruppe, som lokaludvalgene for Bispebjerg og Nørrebro, Områdefornyelsen og særligt interesserede borgere, brugere og forretningsdrivende har meldt sig til. Formålet har været at kvalificere designprocessen med input fra dem, der bruger området til dagligt.

Nørrebro Station er på vej til at blive et af de største trafikknudepunkter i Danmark. Mens den fremtidige biltrafik, samt bus-, S-togs- og metrodriften allerede er planlagt og fremover vil sætte sit præg på området omkring Nørrebro Station, så hænger området som helhed endnu ikke sammen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.