Arkivnyhed - kan være forældet

Næststørste kontrakt på Nordhavnsvej indgået

13.12.2013
Københavns Kommune har indgået kontrakt med Züblin A/S om at bygge tilslutningen mellem den kommende Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen.

Det omfattende anlægsarbejde begynder i februar 2014. Arbejdet vil sætte sit præg på området og vil kunne mærkes af både trafikanter og de nærmeste beboere. Der skal blandt andet udføres spunsarbejde, og et eller flere spor på Helsingørmotorvejen lukkes i perioder. Derfor er der særligt fokus på at finde løsninger, der begrænser generne.

Allerede i udbuddet har Københavns Kommune stillet krav om, at arbejdet tilrettelægges, så generne for naboer og trafikanter mindskes. De næste måneder gransker Københavns Kommune, Züblin og projektets rådgiver Rambøll arbejdsplanerne for at optimere udførelsen og mindske generne mest muligt.

Når detailplanlægningen er overstået, sørger Københavns Kommune for præcis information til naboer og trafikanter om, hvad der sker og hvornår. 

Nordhavnsvej skal løse nogle trafikale udfordringer, men med et byggeri i den skala, undgår vi desværre ikke at genere trafikanter og naboer, mens tilslutningen til motorvejen bygges. Derfor har vi sat ekstra tid af til at forberede arbejdet, og nu går vi i gang med at nærstudere hele planlægningen og se på, hvor vi kan optimere udførelsen. Derefter melder vi mere præcist ud, hvor længe og i hvilke perioder arbejdet vil påvirke området”, siger projektchef Anne Kongsfelt.

Når den nye forbindelse mod Nordhavn åbner sidst i 2015, kan bilisterne køre direkte fra Helsingørmotorvejen ind på Nordhavnsvej og omvendt. De to veje flettes sammen umiddelbart nord for Ryparken Station.

Nordhavnsvej er Københavns Kommunes til dato største anlægsprojekt. Vejen skal skabe en bedre forbindelse mellem Nordhavn og Helsingørmotorvejen og aflaste beboelsesgader på Østerbro, i Gentofte samt Indre By.

Fakta om byggearbejdet

• Nordhavnsvej tilsluttes Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken Station.

• Der skal bygges en tilkørsels- og en frakørselsrampe mellem de to veje.

• Frakørslen fra Helsingørmotorvejen til Nordhavnsvej bygges som en såkaldt ”flyover”, hvor rampen hæves op på en bro, der føres hen over motorvejen.

• Anlægsarbejdet begynder i februar 2014 og slutter sidst i 2015.

• Arbejdet medfører, at en eller flere vejbaner på Helsingørmotorvejen i perioder indskrænkes. De mest indgribende spærringer vil blive lagt i ferieperioder.

• Arbejdet omfatter støjende spunsarbejde i op til et halvt år. Når arbejdet er planlagt i detaljer, ved Københavns Kommune mere om den præcise varighed og muligheden for at mindske generne ved arbejdet. Naboerne vil få grundig information forud for arbejdet.

Når detailplanlægningen er overstået, sørger Københavns Kommune for en grundig information til trafikanter og naboer, om hvad der skal ske og hvornår.

• Trafikmedierne vil blive orienteret om trafikale ændringer.

• Lokal- og dagspresse vil ligeledes blive orienteret.

• Der bliver sat skilte op på stedet, inden arbejdet begynder, så bilisterne her kan se datoer for vejindskrænkninger.

• De nærmeste naboer vil få husstandsomdelt information om arbejdet både før opstart og løbende under byggeperioden.

• Projektets hjemmeside www.kk.dk/nordhavnsvej vil løbende blive opdateret med information om arbejdet.