Arkivnyhed - kan være forældet

Mulighed for tilkøbsydelser i hjemmeplejen forsinket

22.01.2018
Frikommuneforsøg med tilkøbsydelser i den kommunale hjemmepleje bliver forsinket.

Det var ellers meningen, at borgere som modtager kommunale hjemmeplejeydelser og/eller er visiteret til madservice allerede fra januar 2018 skulle have mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser fra hjemmeplejen og ekstra måltider samt festmåltider fra Københavns Madservice. Den mulighed må borgerne imidlertid vente lidt på endnu, da frikommuneforsøget er forsinket.

Årsagen til forsinkelsen er, at Sundheds- og Ældreministeriet lige nu afventer afklaring fra SKAT på, momsforhold i forhold til tilkøbsydelserne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i København venter derfor på svar herfra, før kommunen kan gå i gang med frikommuneforsøget.

Så snart frikommuneforsøget kan gå i gang, vil borgere, der modtager hjemmepleje og/eller er visiteret til madservice, blive orienteret af medarbejderne i hjemmeplejen.

Om frikommuneforsøget

Hidtil har det været sådan, at borgere har kunnet tilkøbe ekstraydelser fra private hjemmeplejeleverandører. Med frikommuneforsøget med tilkøbsydelser, bliver den kommunale hjemmepleje ligestillet med de private leverandører.

Borgerne får mulighed for at købe ekstra ydelser, som kan udføres af sosu-hjælpere eller –assistenter, samt ekstra mad og festmåtider fra Københavns Madservice. Eksempler på tilkøbsydelser kan være hovedrengøring, afrimning af fryser, tøjvask, strygning, pudsning af sølvtøj, sortering og udsmidning af tøj, pynte op til højtider, neglepleje og neglelak, hjælp til make up, tur til posthuset eller banken, indkøb af tøj eller hjælp til at modtage gæster.

Borgeren aftaler løbende med hjemmeplejen, hvis der er ekstra ydelser, som han eller hun ønsker at tilkøbe. Muligheden for at tilkøbe ydelser i hjemmeplejen vil ikke erstatte klippekortsordningen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.