Arkivnyhed - kan være forældet

Møde om udbud af københavnske læreres frie valg af digitalt arbejdsredskab

30.11.2016
Interesserede leverandører inviteres til et oplysningsmøde den 12. december 2016 om udbuddet, der forventes udsendt første kvartal af 2017.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune forventer at publicere et EU-udbud i første kvartal af 2017 på en rammekontrakt til understøttelse af kommunens læreres frie valg af digitalt arbejdsredskab.

Alle interesserede leverandører inviteres derfor til et oplysningsmøde om udbuddet. 

Tid: mandag d. 12. december kl. 13:00-14:00  
Sted: mødelokale Klimaskærmen,  Gyldenløvesgade 15, 5. sal, 1600 København V.
Adgangsforhold: ring til Kirsten 20 53 80 40 hvis døren er låst

På mødet vil vi gennemgå: 

Den nuværende situation

IT konsulent Johnny Jensen præsenterer den nuværende situation, herunder de digitale arbejdsredskaber der i dag anvendes.

Forventninger til den kommende rammeaftale

Karl-Erik Andersen gennemgår forvaltningens forventninger til den kommende aftale, herunder valgfrihed, løbende udlevering, service, tilbagekøb af computere samt muligheder for finansiering.

Tidsplan

Udbuds-projektleder Kirsten McIntyre præsenterer tidsplan for udbuddet og kontraktens løbetid.

Spørgsmål

Mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding til bilaterale møder

Leverandørerne vil have mulighed for at tilmelde sig bilaterale møder vedr. udbuddet på eller før oplysningsmødet. De bilaterale møder ligger 15. og 19. december 2016

Tilmelding til Kirsten McIntyre: a17r@buf.kk.dk senest tirsdag den 6. december 2016. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.