Modtagere af hjemmepleje kan snart tilkøbe ekstra ydelser

20.12.2017
I løbet af 2018 bliver det muligt for borgere, der modtager hjemmepleje, at tilkøbe ekstra ydelser, fx. personlig pleje og hjælp i hjemmet.

Socialudvalget, Sundheds – og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen har besluttet, at alle borgere i Københavns Kommune, der modtager hjemmepleje på baggrund af Servicelovens § 83, i løbet af 2018 skal kunne udvælge og tilkøbe ekstra ydelser på hjemmeplejeområdet.

Ydelserne præsenteres i et katalog til borgerne og spænder vidt, f.eks. hjælp til selv at tilberede mad, hjælp til rengøring eller oppyntning af hjemmet eller følgeskab på en tur i banken. De ekstra tilkøbte ydelser vil blive leveret af hjemmeplejen i Københavns Kommune samt af Københavns Madservice. 

De ekstra ydelser, som borgerne eventuelt vælger at tilkøbe, kommer ikke til at erstatte den hjælp, som borgeren ellers ville være berettiget til at modtage som almindelig hjemmepleje efter lovgivningen. Og hvis en borgers behov for hjemmehjælp stiger, vil borgeren blive visiteret til det af Københavns Kommune som normalt. 

Udvalget af de ekstra ydelser

Udvalget af de ekstra ydelser i kataloget er fastlagt ud fra en brugerundersøgelse, så ydelserne matcher det, som målgruppen efterspørger. Hvis man som borger har andre ønsker end dem, der er i kataloget, er det muligt at lave individuelle aftaler med sin hjemmeplejer om andre ydelser. Der skal dog være tale om opgaver, der kan udføres af personalet i hjemmeplejen.

Derudover er kataloget med ydelserne blevet til efter dialog med FOA og Ældresagen, ligesom det har været igennem en juridisk vurdering, så det sikres, at Københavns Kommune ikke foretager sig noget, der er konkurrenceforvridende. 

En del af frikommuneforsøget

Muligheden for at tilkøbe ekstra ydelser er en del af det såkaldte frikommuneforsøg, der løber frem til udgangen af 2020. Ud over København er de deltagende kommuner Odense, Randers, Århus og Esbjerg. I disse kommuner vil man altså fremover som et forsøg kunne købe sig til ekstra ydelser, som man kender det fra de private leverandører af hjemmepleje til borgere. 

Tilbuddet gælder alle borgere, der allerede er eller fremover bliver henvist til hjemmepleje i de pågældende kommuner.  

Læs indstillingen til Socialudvalget her

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.