Arkivnyhed - kan være forældet

Mobil stemmebus på vej til udsatte københavnere

21.10.2013
Københavns nye stemmebus kører rundt til byens socialt udsatte for at få dem til at stemme til kommunalvalget.

Bussen er indrettet med stemmebokse, infomateriale om kommune- og regionsvalget. Bussen kan også hjælpe med at skaffe identifikationspapirer, så borgere, der har mistet deres papirer, kan brevstemme.  

Bussen kører indtil lørdag den 16. november og når ud til omkring 2000 udsatte borgere.

Målgruppen omfatter: 

  • Hjemløse borgere i København, som enten er indskrevet på byens herberger, eller som er gadehjemløse 
  • Borgere indskrevet på byens kvindekrisetilbud
  • Borgere tilknyttet misbrugsbehandlingstilbud
  • Borgere, der bruger byens tilbud til udsatte eller befinder sig i periferien af disse.