Arkivnyhed - kan være forældet

Mjølnerparken nærmer sig sit helhedsløft

10.11.2015
Både beboere og politikere har nu sagt god for en helhedsplan til over 800 mio. kr. og arbejdet kan nu for alvor tage fart.

Mjølnerparken er af mange bedst kendt som et isoleret, udsat byområde, som man skal holde sig fra. Kvarteret er præget af lav beskæftigelsesgrad, lave indkomster, kriminalitet, utryghed og manglende sammenhæng med den omkringliggende by. Det skal der gøres op med, mener Lejerbo København, Landsbyggefonden, Københavns Kommune, Mjølerparkens beboere samt den naboer, som sammen skal arbejde for at realisere helhedsplanen, som politikerne på rådhuset netop har godkendt. 
 
Helhedsplanen fokuserer på at skabe mere variation i boligudbuddet blandt andet i form af nye tagboliger og ungdomsboliger. Derudover skal der ændres markant ved de fysiske rammer for at skabe et trygt miljø i og omkring Mjølnerparken, og samtidig skal der etableres et handelsstrøg, et kvarterhus og ny infrastruktur, som skal være med til at understøtte, at Mjølnerparken bliver en integreret del af Nørrebro. 

I dag består Mjølnerparken af 560 boliger. Som følge af omdannelsen nedlægges 164 boliger, hvoraf 33 omdannes til erhverv, 10 bliver til en daginstitution, mens 121 boliger rives ned for at give plads til større familieboliger. Ved at skabe større boliger får de nuværende beboere mulighed for at indrette sig i mere pladssvarende boliger, og samtidig skal de nye boliger også tiltrække nye og gerne ressourcestærke familier til området. Øde brandveje mellem karreerne skal omdannes til boliggader med mere liv og trafik, blandt andet ved at skabe ind- og udgange fra opgangene, hvor der i dag blot er lukket mur. For at skabe mere tryghed i gårdene, skal gårdrummene lukkes, hvor der i dag er åbninger. 
 
Når den fysiske indsats iværksættes, skal den gå hånd i hånd med en social indsats. 
 
Helhedsplanen koster ca. 816 mio kr. og omfatter: 

  • Renovering af eksisterende boliger 
  • Opretning af friarealer og infrastruktur
  • Etablering af handelsgade 
  • Etablering af nye tagboliger 
  • Etablering af ungdomsboliger i infi llbyggeri 
  • Etablering af nyt fælles kvarterhus
  • Ombygning af daginstitution