Arkivnyhed - kan være forældet

Mindeord for Dorthe Christiansen

17.12.2013
Det har skabt stor sorg blandt beboere, medarbejdere og ledelse på Center Ringbo, at social- og sundhedsassistent Dorthe Christiansen på tragisk vis er afgået ved døden i en alder af bare 37 år.

Af medarbejdere og ledelse i Center Ringbo

Center Ringbo mistede den 2. december 2013 et fagligt fyrtårn og ikke mindst en fantastisk positiv, hjertevarm og omsorgsfuld kollega.

Dorthe brændte for socialpsykiatrien og for Ringbo. Som kollega, kontaktperson, næstformand i MED-udvalg, medstifter af festudvalget og nøgleperson på flere områder i mere end 7 år, var hun en central del af Ringbos ånd og fundament. Som en kollega til Dorthe udtrykker det: Dorthe var Ringbo, og Ringbo var Dorthe.

Dorthe var indbegrebet af ekspertise, handlekraft og coolness. Hun brugte ofte vendingen ”visse vasse – det skal nok gå”, og som den klippe Dorthe altid var for mange, beskriver dette hendes ukuelige sind og tilgang til livet. Måske var det også derfor, at rigtig mange medarbejdere kom til Dorthe for at få råd om alt fra et sprunget vandrør til drøftelser om medicinhåndtering. Dorthe delte gavmildt ud af sine erfaringer, og hun handlede på tingene, hvis hun mente, noget skulle gøres. Ingen var nogen sinde i tvivl om, hvad Dorthe mente!

Dorthe havde høje forventninger til sig selv og andre. Hun ville rykke socialpsykiatrien og var den første til at tale beboere eller kollegaers sag. Hun påtog sig opgaver udover det forventelige og var ærekær med sit arbejde. Dorthe troede på det bedste i alle mennesker, derfor stoppede hun aldrig med at tro på beboernes evner til udvikling.

Dorthe var kompromisløs i sin faglige tilgang til arbejdet på Ringbo og tog ofte de svære samtaler med beboerne. For dette og meget andet vandt Dorthe stor respekt blandt beboerne, og hun blev derfor meget ofte kontaktet, når beboerne søgte hjælp og vejledning.

Som kollega kunne man altid regne med Dorthe. Hun var altid opmærksom på, hvordan andre havde det og stod klar med sparring, opmuntrende kommentarer eller hvad der end skulle til, når mennesker omkring hende havde brug for det.Dorthe var ikke mindst kendt og elsket for sit positive sind, sit festlige gemyt og sine utallige kærlige drillerier. Der lød ikke sjældent højlydte grin i nærheden af Dorthe.

Dorthe har om nogen gjort en kæmpe forskel for Ringbo, for beboere og personale. Hun har sat både faglige og menneskelige spor i vores hjerter, og hun vil blive stærkt savnet. Vi vil altid i taknemmelighed mindes Dorthes glæde, engagement og loyalitet! Vores tanker og dybe medfølelse går særligt til Dorthes familie, som så pludseligt og meningsløst har mistet deres datter og søster.

Æret være Dorthes minde!