Arkivnyhed - kan være forældet

Millionløft skal sikre bedre skolegang og trivsel for udsatte børn og unge med traumer

21.08.2017
  • 22,7 mio. kr. fra fonde skal sikre bedre skolegang og trivsel for udsatte børn med traumer
Københavns Kommune får 22,7 mio. kr. fra to af Danmarks største almennyttige fonde til at bekæmpe traumer hos udsatte børn og unge.

Med 15,2 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, 7,5 millioner kroner fra Egmont Fonden og 7,8 millioner kroner i egenfinansiering kan Socialforvaltningen i Københavns Kommune igangsætte et femårigt udviklings- og forskningsprojekt, ”Styrket indlæring, bedre skolegang”, der sætter 1.000 udsatte børn og unge med traumer i centrum.

Pengene skal være med til at styrke børnenes indlæringsevne og dermed sikre, at de ikke ender i højrisikogruppen for skolefrafald, arbejdsløshed eller kriminalitet.

Projektet er et samarbejdsprojekt med Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune og målet er at bane vejen for udbredelse af indsatsen til andre kommuner, store som små.

”Vi er meget glade for de to bevillinger, som sikrer, at vi kan skærpe indsatsen for en ellers overset gruppe af udsatte børn og unge. Det er afgørende, at vi som kommune bliver bedre i stand til tidligt at spotte de børn, der mistrives eller har været udsat for vold eller overgreb. Med pengene til udviklingsprojektet kan vi nu i langt højere grad hele nogle af de sår, som børnene ulykkeligvis har fået i livet og bedre sørge for at de ikke bliver tabt i uddannelsessystemet og tabt socialt,” siger socialborgmester Jesper Christensen (S).

Over de næste fem år vil Københavns Kommune opkvalificere familiebehandlere, psykologer og pædagoger i at opspore, identificere og stabilisere børn med traumer, så børnene på sigt kan få en god skolegang og mulighed for at skabe sig et godt liv med uddannelse, job og netværk – på lige fod med deres jævnaldrende. Det sker ved en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med traumatiserede børn fra udsatte familier og involverer forældrene og den øvrige familie som en helt central faktor i behandlingen.

Det glæder Henrik Tvarnø, direktør for Den A.P. Møllerske Støttefond, som med fokusområdet ’Udsatte familiers bæredygtighed’ ønsker at styrke familiernes egne ressourcer og derved give børnene bedre chancer for at klare sig i livet på lige fod med andre.                           

”Ud over den egentlige traumebehandling består indsatsen af at skabe ro i familierne, så børnene bliver så trygge, at de tør tale om deres problemer. Vi er glade for, at vi med vores bidrag er med til at sikre en helhedsorienteret indsats, hvor hele familien får hjælp, så der bliver skabt en velfungerende ramme for børnene. En utryg opvækst kan give psykiske skader ind i voksenlivet, så en tidlig indsats er afgørende for barnets fremtidige liv og mulighed for uddannelse og job. Det vil vi gerne være med til at understøtte,” siger direktør for Den A.P. Møllerske Støttefond Henrik Tvarnø.

Henriette Christiansen, der er direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, er også begejstret for projektets inddragelse af familien rundt omkring barnet. Egmont Fonden vægter nemlig opvækst og skolegang højt:

”Egmont Fonden er glad for at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ. Det er målrettet en meget udsat kernemålgruppe for fonden, nemlig børn og unge med alvorlige sociale, personlige og læringsmæssige problemer pga. traumatisering. Vi glæder os over, at den nye metode nu kan afprøves og implementeres i to danske kommuner, og vi håber, at den på længere sigt kan spredes og komme mange børn og unge til gavn i hele landet”, siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Projektet har forventet opstart i efteråret 2017 og er et samarbejde mellem flere centre og institutioner i Socialforvaltningen i Københavns Kommune såvel som i Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune. 

-----------------

Det går pengene til

  • 1.000 traumatiserede børn i alderen 6-18 år fra udsatte familier vil over en femårig periode blive involveret og sikret bedre skolegang og indlæring.
  • 1.400 medarbejdere, herunder pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, familiebehandlere, psykologer, sagsbehandlere m.fl. vil blive opkvalificeret i at opspore, identificere og stabilisere børn med traumer.
  • En systematisk, koordineret indsats vil blive opbygget til identificering og behandling af traumer for udsatte børn og unge for på den måde at skabe forudsætninger for, at de kan få en bedre skolegang og uddannelse.
  • Projektet er forankret i Socialforvaltningen i Københavns Kommune med Gladsaxe Kommune som ekstern samarbejdspartner. 
  • VIVE (tidligere SFI), LG Insight og Deloitte står bag projektets forsknings- og evalueringsdel med særligt fokus på effekt og resultatdokumentation.
  • Læs mere om udviklings- og forskningsprojektet "Styrket indlæring, bedre skolegang"

Om Den A.P. Møllerske Støttefond
Den A.P. Møllerske Støttefond er en almennyttig fond, som støtter velgørende eller almennyttige formål. Støttefonden har fra 2016 doneret 750 mio. kr. til et fokuseret initiativ på det sociale område med tre programområder: 1) Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse, 2) brud med den negative sociale arv, og 3) socialt byggeri med målbar effekt.

Om Egmont Fonden
Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed og står bl.a. bag Nordisk Film, TV2 Norge og over 700 magasiner og blade, og en almennyttig del, som støtter udsatte børn og unge. I 2017 går godt 100 mio. kr. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge udsatte børn og unges læring og livsduelighed. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.