Arkivnyhed - kan være forældet

Milliongave til konkurrence for Papirøens vand-kulturhus

08.12.2016
Nordea-fonden støtter international arkitektkonkurrence for det kommende vand-kulturhus på Papirøen med 2,1 millioner kr.

Sidste år besluttede Københavns Kommune, at Papirøen skal have et nyt vand-kulturhus. Det skete bl.a. med afsæt i københavnernes egne ønsker, som blev indsendt i en idékonkurrence. Derfor satte Københavns politikere penge af i budget 2017 til afholdelse af en arkitektkonkurrence om et nyt vand-kulturhus med et højt ambitionsniveau. Nu støtter Nordea-fonden konkurrencen, hvilket betyder, at man kan tiltrække bud fra de bedste arkitekter verden over.

 

Det er en formidabel vision, som kalder på kunstneriske og arkitektoniske idéer fra hele verden,” siger Mogens Hugo, bestyrelsesformand for Nordea-fonden, som bl.a. har opført Tietgenkollegiet og Cirkelbroen.

 

Det kommende vand-kulturhus bliver placeret ved vandkanten på Papirøen og vil kombinere et indendørs svømmebad med foreningsfaciliteter og et havnebad. Københavns Kommune ønsker at skabe et enestående vand-kulturhus i hjertet af København. Det skal have en klar kunstnerisk ide, hvor både aktiviteter, funktioner, design og det arkitektoniske udtryk bidrager til oplevelsen af vand, havn og byrum.

 

Papirøen skal også fremover være et folkeligt samlingssted for københavnere og byens gæster. Nordea-fondens støtte gør det muligt for os at få de ypperste arkitekter til at komme med deres bud på et vand-kulturhuset på Papirøen, så vi får et helt unikt sted. Vi gælder os meget til at komme i gang,” siger overborgmester Frank Jensen.

 

Den københavnske arkitektvirksomhed COBE vandt i februar 2016 By & Havns projektkonkurrence for en ny masterplan for Papirøen med deres projekt ’Københavns haller’. Det kommende vinderprojekt for vand-kulturhuset skal hænge sammen med denne masterplan og være med til at sikre, at Papirøen fastholder sin åbenhed og folkelighed, så området også fremover tiltrækker og inspirerer både københavnere og byens gæster.

 

Papirøen skal udvikles med respekt for de lokale ønsker, og netop det kan gaven fra Nordea-fonden hjælpe til at løse på den bedst mulige måde. Med støtten i ryggen får vi forhåbentlig den bedst tænkelige løsning, når christianshavnernes ønske om en lokal svømmehal skal indfries. Jeg er spændt på at se, hvad vi bliver præsenteret for,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

 

Jeg har store forventninger til den nye vandattraktion på Papirøen, og med støtte fra Nordea Fonden har vi mulighed for at igangsætte en arkitektkonkurrence, der sætter barren højt. Jeg glæder mig til at se arkitekternes forslag og i fremtiden opleve, hvordan vandet bliver et bærende element i kultur- og fritidslivet på øen,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

 

Arkitektkonkurrencen løber fra den 1. februar til den 23. november 2017. Lokalplanforslaget for Christiansholm (Papirøen) er i høring indtil den 26. januar 2017. Ombygningen af Papirøen påbegyndes i starten af 2018 og ventes færdig i slutningen af 2021.

 

FAKTA OM KONKURRENCEN

- Arkitektkonkurrencen omhandler forslag på op til 5.000 m2 nyt vand-kulturhus med foreningsfaciliteter samt et havnebad.

- Der er prækvalificeringsperiode fra den 1. februar 2017 til den 2. marts 2017, hvor interesserede byggeteams kan ansøge om at blive prækvalificeret.

- Den 24. marts 2017 udvælges fem byggeteams, som skal aflevere bud på arkitektkonkurrencen.

- Den 23. november 2017 offentliggøres vinderen.

- Arkitektkonkurrencen er et internationalt EU-udbud, og derfor har byggeteams fra hele Europa mulighed for at deltage.

- Bedømmelseskomitéen består af: Frank Jensen, overborgmester, Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester, Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester og Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden, samt to fagdommere.

 

NORDEA-FONDEN

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.  

 

BORGERINDDRAGELSE

Københavnerne har løbende indflydelse på Papirøens fremtidige udformning. I foråret 2015 afholdte Københavns Kommune en idékonkurrence om en ny kultur- og fritidsfunktion på Papirøen, hvor københavnerne indsendte 160 forslag. Københavns Kommune valgte at arbejde videre med nogle af vinderforslagene, herunder at etablere en svømmefacilitet.

 

FAKTA

 - Finansieringen for det kommende vand-kulturhus er endnu ikke fastlagt. Københavns Kommune skal forhandle om finansieringen i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018. Realiseringen af det ambitiøse vand-kulturhus forudsætter fondsfinansiering og derfor vil Københavns Kommune fremadrettet ansøge eksterne fonde om støtte. 
- Nordea-fondens aktuelle støtte vedrører alene arkitektkonkurrencen og ikke den videre anlægsfinansiering.
- Udviklingen af Papirøen sker som led i Københavns Kommunes overordnede vision for Københavns Havn fra 2013, som bl.a. skal få flere aktiviteter i havnen, bedre adgang til vandet og bedre ruter og forbindelser på tværs af havnen. 
- Udviklingsselskabet By & Havn er i dag grundejer og virksomheden CØ P/S skal stå bag den fremtidige udvikling af Papirøen. Området skal udvikles til et attraktivt område med en blanding af boliger, den nye kultur- og fritidsfunktion, og en attraktiv havnepromenade.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
Kontakt til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Kabell, tlf. 5168 0619
Kontakt til kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via pressechef Julie Monberg tlf: 2498 2260
Kontakt til Nordea-fonden via kommunikationschef Tine Wickers, tlf. 4070 3784

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.