Arkivnyhed - kan være forældet

Mikkel Warming beklager

30.03.2013
Socialborgmester Mikkel Warming beklager i et åbent brev til en oprørt og utilfreds gruppe forældre til børn med handicap:

Kære forældre og pårørende til børn med handicap.  

Det er trist og gør stort indtryk på mig, at modtage en henvendelse, som den jeg netop har modtaget fra 58 forældre til børn med handicap.

Her fortæller de mig, at de er dybt frustrerede over at møde en mur af regler, krav omdokumentation og usammenhængende sagsbehandling i Handicapcenter København. De oplever at Kommunen er en modstander og ikke en medspiller. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det er ikke derfor vi er her. 

Men det har været nogle hårde år – både for jer forældre og for forvaltningen. For nogle år siden fik forvaltningen voldsom kritik af manglende dokumentation og derved fejl i alt for mange sager. For at sikre at loven bliver overholdt skulle rigtig mange gamle sager gennemgås igen, og nye sager skulle dokumenteres langt mere end før.

Det har haft en række konsekvenser:  

- Kæmpe sagsbunker skulle vurderes igen, og sagsbehandlingstiderne blev alt for lange. Først i år kan vi sige at bunkerne er nede, og vi kan overholde de fleste frister.


- Familier skulle lige pludselig dokumentere en lang række ting, der ikke var krævet før. 


- Mange har oplevet at miste tilskud og ydelser, som de fik før – selvom deres situation ikke er blevet bedre. Ifølge loven, fik de åbenbart for meget før. 


- Helt nye arbejdsgange og opgavefordelinger har sat forvaltningen på prøve, og selvom der er blevet bevilget mange flere sagsbehandlere, har der ikke været tilstrækkelig overskud til ordentlig kommunikationen med borgerne – før nu. 


Jeg skal være den første til at beklage, at så mange af jer har oplevet en mur af dokumentationskrav, og at der ikke har været en klar og menneskelig kommunikation omkring de mange ændringer her fra Københavns Kommunes Socialforvaltning. 

Det mindste vi som kommune kan gøre er, at fortælle klart og tydeligt om hvad der sker, og hjælpe jer igennem de nye stramme dokumentationskrav. Her har vi slet ikke været gode nok,, det er der vist ingen tvivl om. 

Men det bliver bedre nu, hvor sagsbunkerne er næsten væk. Nu har vi overskuddet til at lægge kræfter i dialog og koordination. 

Men det som I har oplevet, har ikke været en spareøvelse, for pengene er ikke problemet i disse sager. Kravet til dokumentation er omfattende, og jeg kan godt sætte mig ind i, at det må være nedslidende og svært, når man i forvejen lever med et handicappet barn.

Jeg håber at I forstår, at det aldrig har været Kommunens, eller den enkelte sagsbehandlers ønske, at lægge jer hindringer i vejen for at modtage den hjælp, som I har ret til. Vi vil nu lægge os i selen for at få genoprettet dialogen og tilliden. Det vil ske med en række tiltag, hvoraf flere allerede er sat i gang.  

Og så har jeg inviteret repræsentanter fra forældregruppen bag brevet til et møde, så vi kan diskutere hvad og hvor vi kan gøre tingene bedre. 


Yderligere information:

Flemming Platz, pressechef

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Mob. tlf.: 2637 0278